ZipArchive::statName

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL zip >= 1.5.0)

ZipArchive::statNameİsmi belirtilen girdiyle ilgili bilgileri döndürür

Açıklama

ZipArchive::statName ( name $isim [, int $seçenekler ] ) : mixed

İsmi belirtilen girdiyle ilgili bilgileri döndürür.

Değiştirgeler

isim

Girdi ismi.

seçenekler

İsmin nasıl aranacağı aşağıdaki sabitlerden oluşan bir bit maskesi olarak belirtilir. Ayrıca, değişiklikleri yok sayarak arşivin özgün dosyası hakkında bilgi istemek için ZIPARCHIVE::FL_UNCHANGED sabiti de bit maskesine dahil edilebilir. Sabitlerin açıklamalarını Öntanımlı Sabitler sayfasında bulabilirsiniz.

 • ZIPARCHIVE::FL_NOCASE

 • ZIPARCHIVE::FL_NODIR

 • ZIPARCHIVE::FL_UNCHANGED

Dönen Değerler

Başarısızlık durumunda FALSE aksi takdirde girdi ile ilgili ayrıntıları içeren bir dizi döner.

Örnekler

Örnek 1 - Bir girdiyli ilgili bilgilerin dökümü

<?php
$zip 
= new ZipArchive;
$res $zip->open('test.zip');
if (
$res === TRUE) {
    
print_r($zip->statName('foobar/baz'));
    
$zip->close();
} else {
    echo 
'Başarısız. Çıkış kodu:' $res;
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
  [name] => foobar/baz
  [index] => 3
  [crc] => 499465816
  [size] => 27
  [mtime] => 1123164748
  [comp_size] => 24
  [comp_method] => 8
)