ZipArchive::unchangeArchive

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL zip >= 1.1.0)

ZipArchive::unchangeArchiveArşiv bilgilerinde yapılmış değişiklikleri geri alır

Açıklama

ZipArchive::unchangeArchive ( void ) : mixed

Arşiv bilgilerinde yapılmış değişiklikleri geri alır. Şimdilik sadece açıklama değişiklikleri geri alınabilmektedir.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.