ZipArchive::unchangeAll

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL zip >= 1.1.0)

ZipArchive::unchangeAllArşivde yapılmış değişikliklerin tamamını geri alır

Açıklama

ZipArchive::unchangeAll ( void ) : mixed

Arşivde yapılmış değişikliklerin tamamını geri alır.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.