Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında devingen olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

GD_VERSION (string)
PHP'nin desteklediği GD sürümü. (PHP 5.2.4'ten beri kullanılabilmektedir.)
GD_MAJOR_VERSION (integer)
PHP'nin desteklediği GD ana sürümü. (PHP 5.2.4'ten beri kullanılabilmektedir.)
GD_MINOR_VERSION (integer)
PHP'nin desteklediği GD alt sürümü. (PHP 5.2.4'ten beri kullanılabilmektedir.)
GD_RELEASE_VERSION (integer)
PHP'nin desteklediği GD yama sürümü. (PHP 5.2.4'ten beri kullanılabilmektedir.)
GD_EXTRA_VERSION (string)
PHP'nin desteklediği GD ön (beta/rc) sürümü. (PHP 5.2.4'ten beri kullanılabilmektedir.)
GD_BUNDLED (integer)
PHP ile birlikte gelen GD kullanılmışsa 1, aksi takdirde 0.
IMG_BMP (integer)
Used as a return value by imagetypes()
IMG_GIF (integer)
Used as a return value by imagetypes()
IMG_JPG (integer)
Used as a return value by imagetypes()
IMG_JPEG (integer)
Used as a return value by imagetypes()

Bilginize:

Bu sabit IMG_JPG ile aynı değere sehiptir.

IMG_PNG (integer)
Used as a return value by imagetypes()
IMG_WBMP (integer)
Used as a return value by imagetypes()
IMG_XPM (integer)
Used as a return value by imagetypes()
IMG_WEBP (integer)
Used as a return value by imagetypes() Available as of PHP 5.6.25 ve PHP 7.0.10 ve sonrasında mevcuttur.
IMG_COLOR_TILED (integer)
Special color option which can be used instead of a color allocated with imagecolorallocate() or imagecolorallocatealpha().
IMG_COLOR_STYLED (integer)
Special color option which can be used instead of a color allocated with imagecolorallocate() or imagecolorallocatealpha().
IMG_COLOR_BRUSHED (integer)
Special color option which can be used instead of a color allocated with imagecolorallocate() or imagecolorallocatealpha().
IMG_COLOR_STYLEDBRUSHED (integer)
Special color option which can be used instead of a color allocated with imagecolorallocate() or imagecolorallocatealpha().
IMG_COLOR_TRANSPARENT (integer)
Special color option which can be used instead of a color allocated with imagecolorallocate() or imagecolorallocatealpha().
IMG_AFFINE_TRANSLATE (integer)
An affine transformation type constant used by the imageaffinematrixget() function.
IMG_AFFINE_SCALE (integer)
An affine transformation type constant used by the imageaffinematrixget() function.
IMG_AFFINE_ROTATE (integer)
An affine transformation type constant used by the imageaffinematrixget() function.
IMG_AFFINE_SHEAR_HORIZONTAL (integer)
An affine transformation type constant used by the imageaffinematrixget() function.
IMG_AFFINE_SHEAR_VERTICAL (integer)
An affine transformation type constant used by the imageaffinematrixget() function.
IMG_ARC_ROUNDED (integer)
A style constant used by the imagefilledarc() function.

Bilginize:

Bu sabit IMG_ARC_PIE ile aynı değere sahiptir.

IMG_ARC_PIE (integer)
A style constant used by the imagefilledarc() function.
IMG_ARC_CHORD (integer)
A style constant used by the imagefilledarc() function.
IMG_ARC_NOFILL (integer)
A style constant used by the imagefilledarc() function.
IMG_ARC_EDGED (integer)
A style constant used by the imagefilledarc() function.
IMG_GD2_RAW (integer)
A type constant used by the imagegd2() function.
IMG_GD2_COMPRESSED (integer)
A type constant used by the imagegd2() function.
IMG_EFFECT_REPLACE (integer)
Alpha blending effect used by the imagelayereffect() function.
IMG_EFFECT_ALPHABLEND (integer)
Alpha blending effect used by the imagelayereffect() function.
IMG_EFFECT_NORMAL (integer)
Alpha blending effect used by the imagelayereffect() function.
IMG_EFFECT_OVERLAY (integer)
Alpha blending effect used by the imagelayereffect() function.
IMG_EFFECT_MULTIPLY (integer)
Alpha blending effect used by the imagelayereffect() function.
IMG_FILTER_NEGATE (integer)
Special GD filter used by the imagefilter() function.
IMG_FILTER_GRAYSCALE (integer)
Special GD filter used by the imagefilter() function.
IMG_FILTER_BRIGHTNESS (integer)
Special GD filter used by the imagefilter() function.
IMG_FILTER_CONTRAST (integer)
Special GD filter used by the imagefilter() function.
IMG_FILTER_COLORIZE (integer)
Special GD filter used by the imagefilter() function.
IMG_FILTER_EDGEDETECT (integer)
Special GD filter used by the imagefilter() function.
IMG_FILTER_GAUSSIAN_BLUR (integer)
Special GD filter used by the imagefilter() function.
IMG_FILTER_SELECTIVE_BLUR (integer)
Special GD filter used by the imagefilter() function.
IMG_FILTER_EMBOSS (integer)
Special GD filter used by the imagefilter() function.
IMG_FILTER_MEAN_REMOVAL (integer)
Special GD filter used by the imagefilter() function.
IMG_FILTER_SMOOTH (integer)
Special GD filter used by the imagefilter() function.
IMG_FILTER_PIXELATE (integer)
Special GD filter used by the imagefilter() function. (PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.)
IMAGETYPE_GIF (integer)
Image type constant used by the image_type_to_mime_type() and image_type_to_extension() functions.
IMAGETYPE_JPEG (integer)
Image type constant used by the image_type_to_mime_type() and image_type_to_extension() functions.
IMAGETYPE_JPEG2000 (integer)
Image type constant used by the image_type_to_mime_type() and image_type_to_extension() functions.
IMAGETYPE_PNG (integer)
Image type constant used by the image_type_to_mime_type() and image_type_to_extension() functions.
IMAGETYPE_SWF (integer)
Image type constant used by the image_type_to_mime_type() and image_type_to_extension() functions.
IMAGETYPE_PSD (integer)
Image type constant used by the image_type_to_mime_type() and image_type_to_extension() functions.
IMAGETYPE_BMP (integer)
Image type constant used by the image_type_to_mime_type() and image_type_to_extension() functions.
IMAGETYPE_WBMP (integer)
Image type constant used by the image_type_to_mime_type() and image_type_to_extension() functions.
IMAGETYPE_XBM (integer)
Image type constant used by the image_type_to_mime_type() and image_type_to_extension() functions.
IMAGETYPE_TIFF_II (integer)
Image type constant used by the image_type_to_mime_type() and image_type_to_extension() functions.
IMAGETYPE_TIFF_MM (integer)
Image type constant used by the image_type_to_mime_type() and image_type_to_extension() functions.
IMAGETYPE_IFF (integer)
Image type constant used by the image_type_to_mime_type() and image_type_to_extension() functions.
IMAGETYPE_JB2 (integer)
Image type constant used by the image_type_to_mime_type() and image_type_to_extension() functions.
IMAGETYPE_JPC (integer)
Image type constant used by the image_type_to_mime_type() and image_type_to_extension() functions.
IMAGETYPE_JP2 (integer)
Image type constant used by the image_type_to_mime_type() and image_type_to_extension() functions.
IMAGETYPE_JPX (integer)
Image type constant used by the image_type_to_mime_type() and image_type_to_extension() functions.
IMAGETYPE_SWC (integer)
Image type constant used by the image_type_to_mime_type() and image_type_to_extension() functions.
IMAGETYPE_ICO (integer)
Image type constant used by the image_type_to_mime_type() and image_type_to_extension() functions.
IMAGETYPE_WEBP (integer)
Image type constant used by the image_type_to_mime_type() and image_type_to_extension() functions. PHP 7.1.0'dan beri mevcuttur.
PNG_NO_FILTER (integer)
A special PNG filter, used by the imagepng() function.
PNG_FILTER_NONE (integer)
A special PNG filter, used by the imagepng() function.
PNG_FILTER_SUB (integer)
A special PNG filter, used by the imagepng() function.
PNG_FILTER_UP (integer)
A special PNG filter, used by the imagepng() function.
PNG_FILTER_AVG (integer)
A special PNG filter, used by the imagepng() function.
PNG_FILTER_PAETH (integer)
A special PNG filter, used by the imagepng() function.
PNG_ALL_FILTERS (integer)
A special PNG filter, used by the imagepng() function.
IMG_FLIP_VERTICAL (int)
Used together with imageflip(), available as of PHP 5.5.0.
IMG_FLIP_HORIZONTAL (int)
Used together with imageflip(), available as of PHP 5.5.0.
IMG_FLIP_BOTH (int)
Used together with imageflip(), available as of PHP 5.5.0.
IMG_BELL (int)
Used together with imagesetinterpolation(), available as of PHP 5.5.0.
IMG_BESSEL (int)
Used together with imagesetinterpolation(), available as of PHP 5.5.0.
IMG_BILINEAR_FIXED (int)
Used together with imagesetinterpolation(), available as of PHP 5.5.0.
IMG_BICUBIC (int)
Used together with imagesetinterpolation(), available as of PHP 5.5.0.
IMG_BICUBIC_FIXED (int)
Used together with imagesetinterpolation(), available as of PHP 5.5.0.
IMG_BLACKMAN (int)
Used together with imagesetinterpolation(), available as of PHP 5.5.0.
IMG_BOX (int)
Used together with imagesetinterpolation(), available as of PHP 5.5.0.
IMG_BSPLINE (int)
Used together with imagesetinterpolation(), available as of PHP 5.5.0.
IMG_CATMULLROM (int)
Used together with imagesetinterpolation(), available as of PHP 5.5.0.
IMG_GAUSSIAN (int)
Used together with imagesetinterpolation(), available as of PHP 5.5.0.
IMG_GENERALIZED_CUBIC (int)
Used together with imagesetinterpolation(), available as of PHP 5.5.0.
IMG_HERMITE (int)
Used together with imagesetinterpolation(), available as of PHP 5.5.0.
IMG_HAMMING (int)
Used together with imagesetinterpolation(), available as of PHP 5.5.0.
IMG_HANNING (int)
Used together with imagesetinterpolation(), available as of PHP 5.5.0.
IMG_MITCHELL (int)
Used together with imagesetinterpolation(), available as of PHP 5.5.0.
IMG_POWER (int)
Used together with imagesetinterpolation(), available as of PHP 5.5.0.
IMG_QUADRATIC (int)
Used together with imagesetinterpolation(), available as of PHP 5.5.0.
IMG_SINC (int)
Used together with imagesetinterpolation(), available as of PHP 5.5.0.
IMG_NEAREST_NEIGHBOUR (int)
Used together with imagesetinterpolation(), available as of PHP 5.5.0.
IMG_WEIGHTED4 (int)
Used together with imagesetinterpolation(), available as of PHP 5.5.0.
IMG_TRIANGLE (int)
Used together with imagesetinterpolation(), available as of PHP 5.5.0.