Sun Solaris'te Sun, iPlanet ve Netscape Sunucuları

Bu bölümde, PHP'nin Sun Solaris üzerinde Sun Java Sistem, Sun ONE, iPlanet ve Netscape HTTP Sunucusu kurulumlarına özgü bilgilere ve ipuçlarına yer verilmiştir.

PHP 4.3.3'ten itibaren PHP betikleri NSAPI modülü ile kullanılarak özel dizin listeleri ve hata sayfaları üretebilebilmektedir. Apache uyumluluğu sağlamak için ek işlevler de mevcuttur. Mevcut HTTP sunucuları desteği hakkında bilgi edinmek için alt istekler ile ilgili bölümü okuyunuz.

Netscape Girişimci Sunucusu (NES) için PHP yapılandırması hakkında daha ayrıntılı bilgiyi » http://benoit.noss.free.fr/php/install-php4.html adresinde bulabilirsiniz.

PHP'yi Sun Java Sistem, Sun ONE, iPlanet ve Netscape HTTP sunucularında derlemek için, kurulum dizinini --with-nsapi=[DiZiN] seçeneği ile belirtin; öntanımlı dizin: /opt/netscape/suitespot/. Ayrıca /php-xxx-version/sapi/nsapi/nsapi-readme.txt dosyasını da okuyun.

 1. Aşağıdaki paketleri »  http://www.sunfreeware.com/ veya başka bir siteden indirip kurabilirsiniz:

  • autoconf-2.13
  • automake-1.4
  • bison-1_25-sol26-sparc-local
  • flex-2_5_4a-sol26-sparc-local
  • gcc-2_95_2-sol26-sparc-local
  • gzip-1.2.4-sol26-sparc-local
  • m4-1_4-sol26-sparc-local
  • make-3_76_1-sol26-sparc-local
  • mysql-3.23.24-beta (mysql desteği istiyorsanız)
  • perl-5_005_03-sol26-sparc-local
  • tar-1.13 (GNU tar)

 2. PATH ortam değişkeninde gerekli dizinlerin bulunduğundan emin olun ( PATH=.:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/ccs/bin) ve export PATH ile sisteminizde kullanılabilir olmasını sağlayın.
 3. gunzip php-x.x.x.tar.gz (.gz paketi değilse 4'e gidin).
 4. tar xvf php-x.x.x.tar
 5. Bu işlem sonucunda oluşan PHP dizinine geçin: cd ../php-x.x.x
 6. Netscape sunucunuz /opt/netscape/suitespot/ dizininde kurulu değilse, aşağıdaki seçeneğe bulunduğu yeri yazın:

  ./configure --with-mysql=/usr/local/mysql \
        --with-nsapi=/opt/netscape/suitespot/ \
        --enable-libgcc

 7. Bir make ve ardından make install yapın.

Temel kurulum bitip ilgili benioku dosyalarını da okuduktan sonra bir kaç adımlık yapılandırma işlemi kalmış olacak.

Sun/iPlanet/Netscape için Yapılandırma Talimatları

Öncelikle, sunucunun bütün paylaşımlı kütüphaneleri bulabilmesi için bazı dizinleri LD_LIBRARY_PATH ortam değişkenine eklemeniz gerekebilir. Bunun yapılacağı en uygun yer HTTP sunucunuzu başlatan betiktir. Bu betik genellikle, /bir/yol/server/https-sunucuismi/start gibi bir dosyadır. HTTP sunucunuzun /bir/yol/server/https-sunucuismi/config/ dizininde yer alan yapılandırma dosyalarını da düzenlemeniz gerekecek.

 1. Aşağıdaki satırı mime.types dosyasına ekleyin (bunu yönetim sunucusunda yapabilirsiniz):

  type=magnus-internal/x-httpd-php exts=php
  

 2. magnus.conf (>= 6 sürümü sunucular için) veya obj.conf (< 6 sürümü sunucular için) dosyalarını düzenlemek için açın ve aşağıdaki satırları mime types init satırının sonrasına ekleyin. shlib (paylaşımlı kütüphane) sisteminize göre değişiklik gösterebilir, genellikle /opt/netscape/suitespot/bin/libphp4.so gibi bir dosyadır.

  Init fn="load-modules" funcs="php4_init,php4_execute,php4_auth_trans" shlib="/opt/netscape/suitespot/bin/libphp4.so"
  Init fn="php4_init" LateInit="yes" errorString="PHP ilklendirilemedi!" [php_ini="/bir/yol/php.ini"]
  
  (PHP >= 4.3.3) php_ini değiştirgesi isteğe bağlı olsa da oraya HTTP sunucunuzun yapılandırma dizininde bulunan php.ini dosyanızı yerleştirebilirsiniz.

 3. obj.conf dosyasındaki öntanımlı nesneyi yapılandırın (vserver.obj.conf dosyasında sanal sunucu sınıfları [sürüm 6.0+] için):

  <Object name="default">
  .
  .
  .
  .#DiKKAT: Bu satır tüm 'ObjectType' satırlarından sonra ve
  .#    tüm 'AddLog' satırlarından önce yer almalıdır.
  Service fn="php4_execute" type="magnus-internal/x-httpd-php" [inikey=value inikey=value ...]
  .
  .
  </Object>
  
  (PHP >= 4.3.3) Bazı özel php.ini değerlerini ek değiştirgeler olarak ekleyebilirsiniz, örneğin php4_execute çağrısı bağlamına özgü docroot="/bir/yol/docroot" atamasını yapabilirsiniz. Mantıksal ini yönergeleri için lütfen "On","Off",... değil (çünkü doğru çalışmayacaktır), 0 ve 1 değerlerini kullanınız. Örneğin, zlib.output_compression="On" yerine zlib.output_compression=1 yazın.

 4. Bu sadece, içinde PHP betiklerinden başka dosya bulunmayan (bir cgi-bin dizini gibi) bir dizini yapılandırmak istediğiniz takdirde gerekir :

  <Object name="x-httpd-php">
  ObjectType fn="force-type" type="magnus-internal/x-httpd-php"
  Service fn=php4_execute [inikey=value inikey=value ...]
  </Object>
  
  Bundan sonra, Yönetim sunucusunda bir dizini yapılandırıp ona x-httpd-php MIME türünü atayabilirsiniz. Bu dizindeki tüm dosyalar PHP tarafından çalıştırılacağından oradaki dosyaların uzantılarını .html olarak değiştirip PHP kullanıldığını gizleyebilirsiniz.

 5. Kimlik doğrulama ayarları: PHP kimlik doğrulaması diğer kimlik doğrulamalarıyla kullanılamaz. Bu işlem tamamen PHP betikleriniz üzerinden geçer. PHP kimlik doğrulamasını sunucunun tamamı için yapılandırmak isterseniz aşağıdaki satırı öntanımlı nesnenize ekleyiniz:

  <Object name="default">
  AuthTrans fn=php4_auth_trans
  .
  .
  .
  </Object>
  

 6. PHP kimlik doğrulamasını tek bir dizin için kullanmak istiyorsanız şunu ekleyin:

  <Object ppath="d:\kimlik\dogrulaması\yapilacak\dizin\*">
  AuthTrans fn=php4_auth_trans
  </Object>
  

Bilginize:

PHP'nin kullanacağı yığıt boyutu HTTP sunucusunun yapılandırmasına bağlıdır. Çok büyük PHP betiklerinin çalışmaması halinde Yönetim sunucusundan ("MAGNUS EDITOR" bölümünden) boyutu arttırmanızı öneririz.

CGI ortamı ve php.ini dosyasında önerilen değişiklikler

Bir Sun JSWS/Sun ONE WS/iPlanet/Netscape sunucusu çok evreli bir HTTP sunucusu olarak çalıştığı takdirde PHP betiklerinin yazımı özel bir dikkat gerektirir. Bunun sebebi, tüm isteklerin aynı süreç uzayında (HTTP sunucusunun kendi uzayı) çalışması ve bu uzayın (ortam değişkenlerince) tek bir ortama sahip olmasıdır. PATH_INFO, HTTP_HOST gibi CGI ortam değişkenlerini almak isterseniz, bunu getenv() işlevli eski PHP yöntemleriyle veya benzer yollarla ($_ENV gibi küresellerle) yapmaya çalışmak doğru değildir. Geçerli CGI değişkenleri olmaksızın sadece çalışan HTTP sunucusunun ortamını alırsınız!

Bilginize:

Soru: Ortamda neden (geçersiz) CGI değişkenleri var?

Yanıt: Bunun sebebi, HTTP sunucusu sürecini Yönetim sunucusundan başlatmanız ve başlatma betiğinin bir CGI betiği olarak çalışmasıdır (yönetim sunucusu içinde bir CGI betiği!!). Başlatılan HTTP sunucusunun bazı CGI ortam değişkenlerine sahip olmasının sebebi budur. HTTP sunucusunu yönetim sunucusunun dışında çalıştırırsanız bunun sebebini daha iyi anlarsınız. HTTP sunucusunu root kullanıcısı olarak komut satırından kendiniz başlatın ve ortamda artık CGI tarzı ortam değişkenlerinin bulunmadığını görün.

CGI değişkenlerini doğru yöntemle almak için betiklerinizde değişiklik yapmalısınız. PHP 4'te bu işlem için $_SERVER süper küreselini kullanabilirsiniz. $HTTP_HOST gibi değişkenleri kullanan eski betikleriniz varsa php.ini içinde register_globals=On yaptıktan başka değişken sırasını da değiştirin (önemli: Artık ortama ihtiyacınız olmayacağından "E"yi silin):

variables_order = "GPCS"
register_globals = On

Özel dizin listeleri ve hata sayfaları (PHP >= 4.3.3)

"404 Not Found" ve benzeri durumlarda hata sayfaları üretimi için PHP'yi kullanabilirsiniz. Üzerine yazmak istediğiniz her hata sayfası için obj.conf dosyasındaki nesneye aşağıdaki satırı ekleyiniz:

Error fn="php4_execute" code=XXX script="/bir/yol/betik.php" [inikey=value inikey=value...]
Burada XXX, HTTP hata kodudur. Sizinkiyle çelişen başka Error yönergeleri varsa onları silin. Tüm hatalar için hep aynı sayfayı kullanacaksanız code değiştirgesini belirtmeyin. Betiğiniz hata kodunu $_SERVER['ERROR_TYPE'] ile alacaktır.

Bir diğer olanak, özel yapım dizin listeleri üretimidir. Dizin içeriğini gösteren bir PHP betiği yazdıktan sonra, obj.conf dosyasında öntanımlı type="magnus-internal/directory" Service satırını şöyle değiştirin:

Service fn="php4_execute" type="magnus-internal/directory" script="/bir/yol/betik.php" [inikey=value inikey=value...]
Hata sayfaları ve dizin listeleri için özgün yol ve dönüşmüş yol $_SERVER['PATH_INFO'] ve $_SERVER['PATH_TRANSLATED'] değişkenlerinden alınabilir.

nsapi_virtual() ve alt istekler (PHP >= 4.3.3)

NSAPI modülü, HTTP sunucusunda alt istekler yapmak ve sonuçları bir sayfaya yerleştirmek için artık nsapi_virtual() işlevine sahiptir (rumuz: virtual()). Bu işlev NSAPI kütüphanesinin bazı belgelenmemiş özelliklerini kullanır. Unix üzerinde modül özdevinimli olarak gerekli işlevlerin varlığını araştırır ve kullanılabilecekse kullanır. Aksi takdirde, nsapi_virtual() iptal edilir.

Bilginize:

ÖNEMLİ: nsapi_virtual() desteği DENEYSEL'dir!!!