IntlDateFormatter::getLocale

datefmt_get_locale

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PECL intl >= 1.0.0)

IntlDateFormatter::getLocale -- datefmt_get_localeBiçemleyicinin kullandığı yereli döndürür

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

IntlDateFormatter::getLocale ([ int $tür ] ) : string

Yordamsal kullanım

datefmt_get_locale ( IntlDateFormatter $biçemleyici [, int $tür ] ) : string

Biçemleyicinin kullandığı yereli döndürür.

Değiştirgeler

biçemleyici

Biçemleyici nesne.

tür

Geçerli yerel için Locale::VALID_LOCALE, fiili yerel için Locale::ACTUAL_LOCALE belirtilir. Fiili yerel öntanımlıdır.

Dönen Değerler

Hata oluşmuşsa FALSE, oluşmamışsa biçemleyicinin kullandığı yerel.

Örnekler

Örnek 1 - datefmt_get_locale() örneği

<?php
$fmt 
datefmt_create("en_US"IntlDateFormatter::FULL,
        
IntlDateFormatter::FULL,'Europe/Istanbul',
        
IntlDateFormatter::GREGORIAN  );
echo 
"Biçemleyici yereli: ".datefmt_get_locale($fmt);
echo 
"\nBiçemli çıktı: ".datefmt_format$fmt 0);

$fmt datefmt_create("tr-TR"IntlDateFormatter::FULL,
        
IntlDateFormatter::FULL,'Europe/Istanbul',
        
IntlDateFormatter::GREGORIAN  );
echo 
"\nBiçemleyici yereli: ".datefmt_get_locale($fmt);
echo 
"\nYeni biçemli çıktı: ".datefmt_format$fmt 0);
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli kullanım örneği

<?php
$fmt 
= new IntlDateFormatter("en_US"IntlDateFormatter::FULL,
        
IntlDateFormatter::FULL,'Europe/Istanbul',
        
IntlDateFormatter::GREGORIAN  );
echo 
"Biçemleyici yereli: ".$fmt->getLocale();
echo 
"\nBiçemli çıktı: ".$fmt->format(0);

$fmt = new IntlDateFormatter("tr-TR"IntlDateFormatter::FULL,
        
IntlDateFormatter::FULL,'Europe/Istanbul',
        
IntlDateFormatter::GREGORIAN  );
echo 
"\nBiçemleyici yereli: ".$fmt->getLocale();
echo 
"\nYeni biçemli çıktı: ".$fmt->format(0);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Biçemleyici yereli: en
Biçemli çıktı: Thursday, January 1, 1970 2:00:00 AM Turkey Time
Biçemleyici yereli: tr
Yeni biçemli çıktı: 01 Ocak 1970 Perşembe 02:00:00 Türkiye Saati

Ayrıca Bakınız