IntlDateFormatter::create

datefmt_create

IntlDateFormatter::__construct

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PECL intl >= 1.0.0)

IntlDateFormatter::create -- datefmt_create -- IntlDateFormatter::__constructBir tarih biçemleyici oluşturur

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

static IntlDateFormatter::create ( string $yerel , int $tarih_türü , int $saat_türü [, string $zaman_dilimi [, int $takvim [, string $kalıp ]]] ) : IntlDateFormatter

Nesne yönelimli kullanım (kurucu)

IntlDateFormatter::__construct ( string $yerel , int $tarih_türü , int $saat_türü [, string $zaman_dilimi [, int $takvim [, string $kalıp ]]] )

Yordamsal kullanım

datefmt_create ( string $yerel , int $tarih_türü , int $saat_türü [, string $zaman_dilimi [, int $takvim [, string $kalıp ]]] ) : IntlDateFormatter

Bir tarih biçemleyici oluşturur

Değiştirgeler

yerel

Biçemleme ve çözümleme için kullanılacak yerel.

tarih_türü

Kullanılacak tarih türü (yok, kısa, orta, uzun, tam). IntlDateFormatter sabitlerinden biri olmalıdır.

saat_türü

Kullanılacak saat türü (yok, kısa, orta, uzun, tam). IntlDateFormatter sabitlerinden biri olmalıdır.

zaman_dilimi

Zaman dilimi. Sistem öntanımlısı, öntanımlıdır.

takvim

Biçemleme ve çözümleme için kullanılacak takvim; Gregoriyen öntanımlıdır. IntlDateFormatter takvim sabitlerinden biri olmalıdır.

kalıp

Biçemleme ve çözümleme için kullanılacak isteğe beğlı kalıp.

Dönen Değerler

Örnekler

Örnek 1 - datefmt_create() örneği

<?php
$fmt 
datefmt_create("tr_TR"IntlDateFormatter::FULL,
        
IntlDateFormatter::FULL,'Europe/Istanbul',
        
IntlDateFormatter::GREGORIAN);
echo 
"İlk biçemli çıktı: ".datefmt_format($fmt1234567890);
$fmt datefmt_create("en-US"IntlDateFormatter::FULL,
        
IntlDateFormatter::FULL'Europe/Istanbul',
        
IntlDateFormatter::GREGORIAN);
echo 
"\nİkinci biçemli çıktı: ".datefmt_format($fmt1234567890);

$fmt datefmt_create("tr_TR"IntlDateFormatter::FULL,
        
IntlDateFormatter::FULL'Europe/Istanbul',
        
IntlDateFormatter::GREGORIAN"dd/MM/yyyy");
echo 
"\nİlk kalıbın çıktısı: ".datefmt_format$fmt1234567890);
$fmt datefmt_create("en-US"IntlDateFormatter::FULL,
        
IntlDateFormatter::FULL'Europe/Istanbul',
        
IntlDateFormatter::GREGORIAN"MM/dd/yyyy");
echo 
"\nİkinci kalıbın çıktısı: ".datefmt_format($fmt1234567890);
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli kullanım örneği

<?php
$fmt 
= new IntlDateFormatter("tr_TR"IntlDateFormatter::FULL,
        
IntlDateFormatter::FULL,'Europe/Istanbul',
        
IntlDateFormatter::GREGORIAN);
echo 
"İlk biçemli çıktı: ".$fmt->format(1234567890);
$fmt = new IntlDateFormatter("en-US"IntlDateFormatter::FULL,
        
IntlDateFormatter::FULL'Europe/Istanbul',
        
IntlDateFormatter::GREGORIAN);
echo 
"\nİkinci biçemli çıktı: ".$fmt->format(1234567890);

$fmt = new IntlDateFormatter("tr_TR"IntlDateFormatter::FULL,
        
IntlDateFormatter::FULL,'Europe/Istanbul',
        
IntlDateFormatter::GREGORIAN"dd/MM/yyyy");
echo 
"\nİlk kalıbın çıktısı: ".$fmt->format(1234567890);
$fmt = new IntlDateFormatter("en-US"IntlDateFormatter::FULL,
        
IntlDateFormatter::FULL'Europe/Istanbul',
        
IntlDateFormatter::GREGORIAN"MM/dd/yyyy");
echo 
"\nİkinci kalıbın çıktısı: ".$fmt->format(1234567890);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

İlk biçemli çıktı: 14 Şubat 2009 Cumartesi 01:31:30 Türkiye Saati
İkinci biçemli çıktı: Saturday, February 14, 2009 1:31:30 AM Turkey Time
İlk kalıbın çıktısı: 14/02/2009
İkinci kalıbın çıktısı: 02/14/2009

Ayrıca Bakınız