IntlDateFormatter::getTimeZoneId

datefmt_get_timezone_id

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PECL intl >= 1.0.0)

IntlDateFormatter::getTimeZoneId -- datefmt_get_timezone_idIntlDateFormatter tarafından kullanılan zaman dilimini döndürür

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

IntlDateFormatter::getTimeZoneId ( void ) : string

Yordamsal kullanım

datefmt_get_timezone_id ( IntlDateFormatter $biçemleyici ) : string

IntlDateFormatter tarafından kullanılan zaman dilimini döndürür.

Değiştirgeler

biçemleyici

Biçemleyici nesne.

Dönen Değerler

IntlDateFormatter tarafından kullanılan zaman dilimi.

Örnekler

Örnek 1 - datefmt_get_timezone_id() örneği

<?php
$fmt 
datefmt_create(  "en_US" ,IntlDateFormatter::FULL,IntlDateFormatter::FULL,'America/Los_Angeles',IntlDateFormatter::GREGORIAN  );
echo 
"Biçemleyicinin zaman dilimi: ".datefmt_get_timezone_id($fmt);
datefmt_set_timezone_id($fmt,'CN');
echo 
"Yeni biçemleyicinin zaman dilimi: ".datefmt_get_timezone_id($fmt);

?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli kullanım örneği

<?php
$fmt 
= new IntlDateFormatter"en_US" ,IntlDateFormatter::FULL,IntlDateFormatter::FULL,'America/Los_Angeles',IntlDateFormatter::GREGORIAN  );
echo 
"timezone_id of the formatter is : ".$fmt->getTimezoneId();
$fmt->setTimezoneId('CN');
echo 
"Now timezone_id of the formatter is : ".$fmt->getTimezoneId();

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Biçemleyicinin zaman dilimi: America/Los_Angeles
Yeni biçemleyicinin zaman dilimi: CN

Ayrıca Bakınız