IntlDateFormatter::setTimeZoneId

datefmt_set_timezone_id

(PHP 5 >= 5.3.0, PECL intl >= 1.0.0)

IntlDateFormatter::setTimeZoneId -- datefmt_set_timezone_idKullanılacak zaman dilimini tanımlar

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

IntlDateFormatter::setTimeZoneId ( string $zaman_dilimi ) : bool

Yordamsal kullanım

datefmt_set_timezone_id ( IntlDateFormatter $biçemleyici , string $zaman_dilimi ) : bool

Kullanılacak zaman dilimini tanımlar.

Değiştirgeler

biçemleyici

Biçemleyici nesne.

zaman_dilimi

Kullanılacak zaman dilimini içeren dizge. NULL veya boş dizge belirtilirse öntanımlı zaman dilimi kullanılır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - datefmt_set_timezone_id() örneği

<?php
$fmt 
datefmt_create(  "tr_TR"IntlDateFormatter::FULL,
        
IntlDateFormatter::FULL'Europe/Istanbul',
        
IntlDateFormatter::GREGORIAN  );
echo 
"Biçemleyicinin zaman dilimi: ".datefmt_get_timezone_id($fmt)."\n";
datefmt_set_timezone_id($fmt,'CN');
echo 
"Biçemleyicinin zaman dilimi: ".datefmt_get_timezone_id($fmt)."\n";
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli kullanım örneği

<?php
$fmt 
= new IntlDateFormatter"tr_TR" ,IntlDateFormatter::FULL,
        
IntlDateFormatter::FULL'Europe/Istanbul',
        
IntlDateFormatter::GREGORIAN  );
echo 
"Biçemleyicinin zaman dilimi: ".$fmt->getTimezoneId();
$fmt->setTimezoneId('CN');
echo 
"Biçemleyicinin zaman dilimi: ".$fmt->getTimezoneId();

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Biçemleyicinin zaman dilimi: Europe/Istanbul
Biçemleyicinin yeni zaman dilimi: CN

Ayrıca Bakınız