IntlDateFormatter::isLenient

datefmt_is_lenient

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PECL intl >= 1.0.0)

IntlDateFormatter::isLenient -- datefmt_is_lenientIntlDateFormatter esnek çözümleme mi yapıyor diye bakar

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

IntlDateFormatter::isLenient ( void ) : bool

Yordamsal kullanım

datefmt_is_lenient ( IntlDateFormatter $biçemleyici ) : bool

Kalıpla tam olarak eşleşmeyen girdilerin yorumlanmasında çözümleyicinin esnek mi yoksa katı mı davrandığına bakar.

Değiştirgeler

biçemleyici

Biçemleyici nesne.

Dönen Değerler

Çözümleyici esnekse TRUE değilse FALSE.

Örnekler

Örnek 1 - datefmt_is_lenient() örneği

<?php
$fmt 
datefmt_create("tr_TR"IntlDateFormatter::FULL,
        
IntlDateFormatter::FULL'Europe/Istanbul',
        
IntlDateFormatter::GREGORIAN  ,"dd/mm/yyyy");
echo 
"Biçemleyici esnek mi?: ";
if( 
$fmt->isLenient() ){
        echo(
'EVET');
}else{
        echo(
'HAYIR');
}
datefmt_parse($fmt,"35/13/1971");
echo 
"\n '35/13/1971' çözümlenmeye çalışılıyor. Sonuç: " .
        
datefmt_parse($fmt,"35/13/1971");
if( 
intl_get_error_code() !=){
        echo 
"\n Hata iletisi: ".intl_get_error_message();
        echo 
"\n Hata kodu: ".intl_get_error_code();
}
datefmt_set_lenient($fmt,false);
echo 
"\nYeni biçemleyici esnek mi?: ";
if( 
$fmt->isLenient() ){
        echo(
'EVET');
}else{
        echo(
'HAYIR');
}
datefmt_parse($fmt,"35/13/1971");
echo 
"\n '35/13/1971' çözümlenmeye çalışılıyor. Sonuç: " .
        
datefmt_parse($fmt,"35/13/1971");
if( 
intl_get_error_code() !=){
        echo 
"\n Hata iletisi: ".intl_get_error_message();
        echo 
"\n Hata kodu: ".intl_get_error_code()."\n";
}
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli kullanım örneği

<?php
$fmt 
= new IntlDateFormatter("tr_TR"IntlDateFormatter::FULL,
        
IntlDateFormatter::FULL'Europe/Istanbul',
        
IntlDateFormatter::GREGORIAN,"dd/mm/yyyy"  );
echo 
"Biçemleyici esnek mi?: ";
if( 
$fmt->isLenient() ){
        echo(
'EVET');
}else{
        echo(
'HAYIR');
}
$fmt->parse("35/13/1971");
echo 
"\n '35/13/1971' çözümlenmeye çalışılıyor. Sonuç: " .
        
$fmt->parse("35/13/1971");
if( 
intl_get_error_code() !=){
        echo 
"\n Hata iletisi: ".intl_get_error_message();
        echo 
"\n Hata kodu: ".intl_get_error_code();
}

$fmt->setLenient(FALSE);
echo 
"\nYeni biçemleyici esnek mi?: ";
if( 
$fmt->isLenient() ){
        echo(
'EVET');
}else{
        echo(
'HAYIR');
}
$fmt->parse("35/13/1971");
echo 
"\n '35/13/1971' çözümlenmeye çalışılıyor. Sonuç: " .$fmt->parse("35/13/1971");
if( 
intl_get_error_code() !=){
        echo 
"\n Hata iletisi: ".intl_get_error_message();
        echo 
"\n Hata kodu: ".intl_get_error_code()."\n";
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Biçemleyici esnek mi?: EVET
 '35/13/1971' çözümlenmeye çalışılıyor. Sonuç: 34467180
Yeni biçemleyici esnek mi?: HAYIR
 '35/13/1971' çözümlenmeye çalışılıyor. Sonuç:
 Hata iletisi: Date parsing failed: U_PARSE_ERROR
 Hata kodu: 9

Ayrıca Bakınız