IntlDateFormatter::localtime

datefmt_localtime

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PECL intl >= 1.0.0)

IntlDateFormatter::localtime -- datefmt_localtimeTarih dizgesini alanlarına çözümler

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

IntlDateFormatter::localtime ( string $dizge [, int &$başlangıç ] ) : array

Yordamsal kullanım

datefmt_localtime ( IntlDateFormatter $biçemleyici , string $dizge [, int &$başlangıç ] ) : array

Belirtilen dizge'nin başlangıç konumundan itibaren olabildiğince çok veri toplayarak tarihi oluşturan alanları bir dizi içine ayrıştırır.

Değiştirgeler

biçemleyici

Biçemleyici nesnesi.

dizge

Dönüştürülecek dizge.

başlangıç

başlangıç, dizgenin başlangıcı 0 kabul edilerek bulunur. Dizgeden veri toplanırken bir hata oluşmazsa, bu değiştirgeye -1 yerleştirilir, aksi takdirde hata oluştuğu sırada okunan son konum yerleştirilir. başlangıç > strlen($dizge) ise çözümleme, anında başarısız olur.

Dönen Değerler

Yerel zamana uygun, tamsayılardan oluşan bir dizi; 'tm_hour' alanındaki saat değeri, 24 saatliktir.

Örnekler

Örnek 1 - datefmt_localtime() örneği

<?php
$fmt 
datefmt_create("en_US"IntlDateFormatter::FULL,
        
IntlDateFormatter::FULL'America/Los_Angeles',
        
IntlDateFormatter::GREGORIAN  );
$arr datefmt_localtime($fmt,
        
"Wednesday, December 31, 1969 4:00:00 PM PT");
echo 
"Çözümleme sonucu:\n";
if (
$arr) {
    foreach (
$arr as $key => $value) {
        echo 
"$key : $value\n";
    }
}
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli kullanım örneği

<?php
$fmt 
= new IntlDateFormatter("en_US"IntlDateFormatter::FULL,
        
IntlDateFormatter::FULL'America/Los_Angeles',
        
1);
$arr $fmt->localtime("Wednesday, December 31, 1969 4:00:00 PM PT");
echo 
"Çözümleme sonucu:\n";
if (
$arr) {
    foreach (
$arr as $key => $value) {
        echo 
"$key$value\n";
    }
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Çözümleme sonucu:
tm_sec: 0
tm_min: 0
tm_hour: 16
tm_year: 69
tm_mday: 31
tm_wday: 3
tm_yday: 365
tm_mon: 11
tm_isdst: 0

Ayrıca Bakınız