IntlDateFormatter::setCalendar

datefmt_set_calendar

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PECL intl >= 1.0.0)

IntlDateFormatter::setCalendar -- datefmt_set_calendarKullanılacak takvimi tanımlar

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

IntlDateFormatter::setCalendar ( int $takvim ) : bool

Yordamsal kullanım

datefmt_set_calendar ( IntlDateFormatter $biçemleyici , int $takvim ) : bool

Biçemleyici tarafından kullanılacak takvimi tanımlar.

Değiştirgeler

biçemleyici

Biçemleyici nesne.

takvim

Kullanılacak takvim IntlDateFormatter::GREGORIAN öntanımlıdır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - datefmt_set_calendar() örneği

<?php
$fmt 
datefmt_create("tr_TR"IntlDateFormatter::FULL,
        
IntlDateFormatter::FULL'Europe/Istanbul',
        
IntlDateFormatter::GREGORIAN);
echo 
"Biçemleyici takvimi: ".datefmt_get_calendar($fmt);
datefmt_set_calendar($fmt,IntlDateFormatter::TRADITIONAL);
echo 
"\nYenisi: ".datefmt_get_calendar($fmt);
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli kullanım örneği

<?php
$fmt 
= new IntlDateFormatter("tr_TR"IntlDateFormatter::FULL,
        
IntlDateFormatter::FULL'Europe/Istanbul',
        
IntlDateFormatter::GREGORIAN  );
echo 
"Biçemleyici takvimi: ".$fmt->getCalendar();
$fmt->setCalendar(IntlDateFormatter::TRADITIONAL);
echo 
"\nYenisi: ".$fmt->getCalendar();
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Biçemleyici takvimi: 1
Yenisi: 0

Ayrıca Bakınız