IntlDateFormatter::parse

datefmt_parse

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PECL intl >= 1.0.0)

IntlDateFormatter::parse -- datefmt_parseDizgeyi bir zaman damgası değerine dönüştürür

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

IntlDateFormatter::parse ( string $dizge [, int &$başlangıç ] ) : int

Yordamsal kullanım

datefmt_parse ( IntlDateFormatter $biçemleyici , string $dizge [, int &$başlangıç ] ) : int

Belirtilen dizge'nin başlangıç konumundan itibaren olabildiğinçe çok veri toplayarak bir arttırımlı zaman değeri oluşturmaya çalışır.

Değiştirgeler

biçemleyici

Biçemleyici nesne.

dizge

Zaman damgasına dönüştürülecek dizge.

başlangıç

başlangıç, dizgenin başlangıcı 0 kabul edilerek bulunur. Dizgeden veri toplanırken bir hata oluşmazsa, bu değiştirgeye -1 yerleştirilir, aksi takdirde hata oluştuğu sırada okunan son konum yerleştirilir. başlangıç > strlen($dizge) ise çözümleme, anında başarısız olur.

Dönen Değerler

Zaman damgası.

Örnekler

Örnek 1 - datefmt_parse() örneği

<?php
$fmt 
= new IntlDateFormatter("en_US"IntlDateFormatter::FULL,
        
IntlDateFormatter::FULL'America/Los_Angeles',
        
IntlDateFormatter::GREGORIAN  );
echo 
"İlk çözümleme sonucu: ".
        
$fmt->parse("Wednesday, December 20, 1989 4:00:00 PM PT");
$fmt = new IntlDateFormatter("tr-TR"IntlDateFormatter::FULL,
        
IntlDateFormatter::FULL'Europe/Istanbul',
        
IntlDateFormatter::GREGORIAN  );
echo 
"\nİkinci  çözümleme sonucu: ".
        
$fmt->parse("21 Aralık 1989 Perşembe 02:00:00 Türkiye Saati")."\n";
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli kullanım örneği

<?php
$fmt 
datefmt_create"en_US"IntlDateFormatter::FULL,
        
IntlDateFormatter::FULL,'America/Los_Angeles',
        
IntlDateFormatter::GREGORIAN  );
echo 
"İlk çözümleme sonucu: "datefmt_parse$fmt,
        
"Wednesday, December 20, 1989 4:00:00 PM PT");
$fmt datefmt_create"tr-TR"IntlDateFormatter::FULL,
        
IntlDateFormatter::FULL,'Europe/Istanbul',
        
IntlDateFormatter::GREGORIAN  );
echo 
"\nİkinci  çözümleme sonucu: ".datefmt_parse$fmt,
        
"21 Aralık 1989 Perşembe 02:00:00 Türkiye Saati")."\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

İlk çözümleme sonucu: 630201600
İkinci  çözümleme sonucu: 630201600

Ayrıca Bakınız