IntlDateFormatter::setPattern

datefmt_set_pattern

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PECL intl >= 1.0.0)

IntlDateFormatter::setPattern -- datefmt_set_patternIntlDateFormatter tarafından kullanılan kalıbı tanımlar

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

IntlDateFormatter::setPattern ( string $kalıp ) : bool

Yordamsal kullanım

datefmt_set_pattern ( IntlDateFormatter $biçemleyici , string $kalıp ) : bool

IntlDateFormatter tarafından kullanılan kalıbı tanımlar.

Değiştirgeler

biçemleyici

Biçemleyici nesne.

kalıp

Kullanılacak kalıp dizgesi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner. Yanlış oluşturulmuş biçem dizgeleri genelde hataya sebep olur.

Örnekler

Örnek 1 - datefmt_set_pattern() örneği

<?php
$fmt 
datefmt_create(  "tr_TR" ,IntlDateFormatter::FULL,
        
IntlDateFormatter::FULL'Europe/Istanbul',
        
IntlDateFormatter::GREGORIAN"dd/MM/yyyy");
echo 
"Biçem kalıbı: ".datefmt_get_pattern($fmt)."\n";
echo 
"İlk biçem kalıplı çıktı: ".datefmt_format$fmt 0)."\n";
datefmt_set_pattern($fmt,'dd-MM-yyyy hh:mm:ss z');
echo 
"Yeni biçem kalıbı: ".datefmt_get_pattern($fmt)."\n";
echo 
"İkinci biçem kalıplı çıktı: ".datefmt_format$fmt 0)."\n";
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli kullanım örneği

<?php
$fmt 
= new IntlDateFormatter"tr_TR" ,IntlDateFormatter::FULL,
        
IntlDateFormatter::FULL'Europe/Istanbul',
        
IntlDateFormatter::GREGORIAN"dd/MM/yyyy"  );
echo 
"Biçem kalıbı: ".$fmt->getPattern()."\n";
echo 
"İlk biçem kalıplı çıktı: ".datefmt_format$fmt 0)."\n";
$fmt->setPattern('dd-MM-yyyy hh:mm:ss z');
echo 
"Yeni biçem kalıbı: ".$fmt->getPattern()."\n";
echo 
"İkinci biçem kalıplı çıktı: ".datefmt_format$fmt 0)."\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Biçem kalıbı: dd/MM/yyyy
İlk biçem kalıplı çıktı: 01/01/1970
Yeni biçem kalıbı: dd-MM-yyyy hh:mm:ss z
İkinci biçem kalıplı çıktı: 01-01-1970 02:00:00 GMT+02:00

Ayrıca Bakınız