Dizge İşleçleri

İki tane dizge işleci vardır. İlki sol ve sağ terimlerini ard arda ekleyen birleştirme işleci ('.'), ikincisi ise sağ taraftaki değiştirgeyi sol taraftaki değiştirgeye ekleyen birleştirerek atama işlecidir (.=). Daha fazla bilgi için atama işleçleri bölümüne bakınız.

<?php
$a 
"Merhaba ";
$b $a "Dünyalı!"// $b artık "Merhaba Dünyalı!" içeriyor

$a "Merhaba ";
$a .= "Dünyalı!";     // $a artık "Merhaba Dünyalı!" içeriyor
?>

Ayrıca, string türünün açıklamasına ve Dizge İşlevleri bölümüne bakınız.