NULL

Özel NULL değeri, değeri olmayan bir değişken anlamına gelir. NULL değerinin olası tek türü null'dur.

Bir değişken null türündeyse:

  • Kendisine NULL sabiti atanmış demektir.

  • Kendisine herhangi bir değer atanmamış demektir.

  • unset() işlevine aktarılmış demektir.

Sözdizimi

null türünde, harf büyüklüğüne duyarsız tek bir sabit vardır: NULL.

<?php
$var 
NULL;
?>

Ayrıca, is_null() ve unset() işlevlerine de bakınız.

NULL türüne çarpıtım

Uyarı

Bu özelliğin kullanımı PHP 7.2.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTEDİR. Bu işleve kesinlikle güvenmemelisiniz.

(unset) $var kullanarak bir değişken null türüne çarpıtılırsa değişken kaldırılmaz fakat değersiz hale getirilmiş olur ve sadece NULL değer döndürür.