is_null

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7)

is_nullBir değişkenin değerinin NULL olup olmadığına bakar

Açıklama

is_null ( mixed $değişken ) : bool

Belirtilen değişkenin değeri NULL ise bu işlev TRUE döndürür.

Değiştirgeler

değişken

Sınanacak değişken.

Dönen Değerler

Belirtilen değişkenin değeri NULL ise TRUE aksi takdirde FALSE döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - is_null() örneği

<?php

error_reporting
(E_ALL);

$foo NULL;
var_dump(is_null($inexistent), is_null($foo));

?>
Notice: Undefined variable: inexistent in ...
bool(true)
bool(true)

Ayrıca Bakınız

  • The NULL türü
  • isset() - Değişken tanımlı mı diye bakar
  • is_bool() - Değişken boolean türünde mi diye bakar
  • is_numeric() - Değişken bir sayı veya bir sayısal dizge mi diye bakar
  • is_float() - Değişken float türünde mi diye bakar
  • is_int() - Değişken bir tamsayı mı diye bakar
  • is_string() - Değişken string türünde mi diye bakar
  • is_object() - Değişken object türünde mi diye bakar
  • is_array() - Değişkenin bir dizi içerip içermediğine bakar