Çalışma Anı Yapılandırması

Bu işlevlerin davranışı php.ini içindeki ayarlardan etkilenir.

Eposta eklentisi yapılandırma yönergeleri
İsim Öntanımlı Değişlik Yeri Sürüm Bilgisi
mail.add_x_header "0" PHP_INI_PERDIR PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
mail.log NULL PHP_INI_PERDIR PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir. (PHP_INI_SYSTEM|PHP_INI_PERDIR)
mail.force_extra_parameters NULL PHP_INI_PERDIR PHP 5.0.0'dan beri kullanılabilmektedir. (PHP_INI_SYSTEM|PHP_INI_PERDIR)
SMTP "localhost" PHP_INI_ALL  
smtp_port "25" PHP_INI_ALL PHP 4.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
sendmail_from NULL PHP_INI_ALL  
sendmail_path "/usr/sbin/sendmail -t -i" PHP_INI_SYSTEM  
PHP_INI_* kiplerinin tanımları ve ayrıntılı açıklamaları için Yapılandırma ayarlarının yeri bölümüne bakınız.

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

mail.add_x_header bool

Betiğin kullanıcı kimliğini ve dosya adını değer olarak alan X-PHP-Originating-Script başlığını ekler.

mail.log string

Tüm mail() çağrılarının günlükleneceği dosyanın tam yolu. Günlük girdileri betiğin tam yolu, satır numarası, To adresi ve başlıkları içerir.

mail.force_extra_parameters string

Belirtilen değiştirgelerin sendmail çalıştırılabilirine ek değiştirgeler olarak aktarılmasını sağlar. Bu değiştirgeler güvenli kipte bile daima mail() işlevinin beşinci değiştirgesinin değerinin yerine kullanılır.

SMTP string

Sadece Windows altında kullanılır: PHP'nin mail() işleviyle eposta göndermek için kullanacağı SMTP sunucusunun konak ismi veya IP adresi.

smtp_port int

Sadece Windows altında kullanılır: mail() işlevi ile eposta gönderirken SMTP yönergesinde belirtilen sunucuya bağlantı için kullanılacak port numarası; 25 öntanımlıdır. PHP 4.3.0'dan itibaren kullanılabilmektedir.

sendmail_from string

Windows altında PHP'den eposta gönderirken kullanılan gönderici ("From:") eposta adresi. Bu adres ayrıca "Return-Path:" başlığının değeri olarak da kullanılır.

sendmail_path string

sendmail programının bulunduğu yer; normalde /usr/sbin/sendmail veya /usr/lib/sendmail'dir. configure bu yeri sizin için bulup, bu yeri yönergenin öntanımlı değeri haline getirir; eğer bu işlem başarısız olursa, programın yerini siz de belirtebilirsiniz.

sendmail kullanılmayan sistemlerde bu yönergeye aynı amaçla kullanılan programın yerini yazmalısınız. Örneğin, » Qmail kullananlar /var/qmail/bin/sendmail veya /var/qmail/bin/qmail-inject gibi bir atama yapabilirler.

qmail-inject epostayı gönderirken herhangi bir seçenek belirtmeyi gerektirmez.

Bu yönerge Windows altında da çalışır. Belirtildiği takdirde, smtp, smtp_port ve sendmail_from yönergeleri yok sayılır ve bu yönergede belirtilen komut çalıştırılır.