Çalışma Anı Yapılandırması

Bu işlevlerin davranışı php.ini içindeki ayarlardan etkilenir.

Ağ Yapılandırma Seçenekleri
İsim Öntanımlı Değişiklik yeri Sürüm Bilgisi
define_syslog_variables "0" PHP_INI_ALL PHP 5.3.0'dan beri kullanımı önerilmemekte olup PHP 6.0.0'da kaldırılmıştır.
PHP_INI_* kiplerinin tanımları ve ayrıntılı açıklamaları için Yapılandırma ayarlarının yeri bölümüne bakınız.

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

define_syslog_variables boolean

Çeşitli syslog değişkenlerinin ($LOG_PID, $LOG_CRON gibi) tanımlanıp tanımlanmayacağını belirler. Başarım arttırma açısından off atamak iyi bir fikirdir. Bu değişkenleri çalışma anında define_syslog_variables() çağrısıyla tanımlayabilirsiniz.