PDO::setAttribute

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PECL pdo >= 0.1.0)

PDO::setAttributeBir öznitelik tanımlar

Açıklama

PDO::setAttribute ( int $öznitelik , mixed $değer ) : bool

Veritabanı için bir öznitelik tanımlar. Bazı temel öznitelikler aşağıda listelenmiştir. Bazı sürücülerin kendilerine özgü öznitelikleri olabilir.

 • PDO::ATTR_CASE: Sütun isimlerinin harflerini belli bir büyüklüğe zorlar.

  • PDO::CASE_LOWER: Sütun isimlerinin harflerini küçük harfe zorlar.

  • PDO::CASE_NATURAL: Sütun isimlerinin harfleri veritabanı sürücüsünden döndüğü haliyle kullanılır.

  • PDO::CASE_UPPER: Sütun isimlerinin harflerini büyük harfe zorlar.

 • PDO::ATTR_ERRMODE: Hata raporlama.

  • PDO::ERRMODE_SILENT: Sadece hata kodlarını atar.

  • PDO::ERRMODE_WARNING: Bir E_WARNING çıktılanır.

  • PDO::ERRMODE_EXCEPTION: Bir istisna oluşur.

 • PDO::ATTR_ORACLE_NULLS (Sadece Oracle için değil, bütün sürücüler için kullanılabilir): NULL'a ve boş dizgelere dönüşüm.

  • PDO::NULL_NATURAL: Dönüşüm yok.

  • PDO::NULL_EMPTY_STRING: Boş dizge NULL'a dönüştürülür.

  • PDO::NULL_TO_STRING: NULL boş dizgeye dönüştürülür.

 • PDO::ATTR_STRINGIFY_FETCHES: Döndürülürken sayısal değerler dizgeye dönüştürülür. Mantıksal bir değer gerekir.

 • PDO::ATTR_STATEMENT_CLASS: PDOStatement sınıfından türetilmiş kullanıcı tanımlı bir deyim sınıfı tanımlar. Kalıcı PDO bağlantılarıyla kullanılamaz. array(string sınıfadı, array(mixed kurucu_değiştirgeler)) gerekir.

 • PDO::ATTR_AUTOCOMMIT (OCI, Firebird ve MySQL'de kullanılır): Her tek deyimin özdevinimli gönderilip gönderilmeyeceği belirtilir.

 • PDO::MYSQL_ATTR_USE_BUFFERED_QUERY (MySQL'de kullanılır): Tamponlu sorgular kullanılır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.