PDOStatement->columnCount

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PECL pdo >= 0.2.0)

PDOStatement->columnCountSonuç kümesindeki sütun sayısını döndürür

Açıklama

PDOStatement::columnCount ( void ) : int

PDOStatement nesnesi ile temsil edilen sonuç kümesindeki sütun sayısını döndürür.

Eğer PDOStatement nesnesi PDO::query() yönteminden dönmüşse sütun sayısı hemen alınabilir.

Eğer PDOStatement nesnesi PDO::prepare() yönteminden dönmüşse sütun sayısı ancak PDOStatement::execute() çağrısından sonra alınabilir.

Dönen Değerler

Sütun sayısı bir tamsayı olarak döner. Bir sonuç kümesi yoksa işlev 0 döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - Sütunları saymak

Bu örnekte PDOStatement::columnCount() yönteminin bir sonuç kümesi varken ve yokken kullanımı gösterilmiştir.

<?php
$dbh 
= new PDO('odbc:sample''db2inst1''ibmdb2');

$sth $dbh->prepare("SELECT name, colour FROM fruit");

/* Olmayan sonuç kümesindeki sütunları sayalım */
$colcount $sth->columnCount();
print(
"execute() öncesi, sonuç kümesinde $colcount sütun var.\n");

$sth->execute();

/* Count the number of columns in the result set */
$colcount $sth->columnCount();
print(
"execute() sonrası, sonuç kümesinde $colcount sütun var.\n");

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

execute() öncesi, sonuç kümesinde 0 sütun var.
execute() sonrası, sonuç kümesinde 2 sütun var.

Ayrıca Bakınız