PDOStatement->execute

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PECL pdo >= 0.1.0)

PDOStatement->executeBir hazır deyimi çalıştırır

Açıklama

PDOStatement::execute ([ array $girdiler = array() ] ) : bool

Bir hazır deyimi çalıştırır. Hazır deyim değiştirge içeriyorsa şu ikisinden birini yapmalısınız:

  • Değiştirgeleri veya soru imlerini PHP değişkenleri ile ilişkilendirmek için PDOStatement::bindParam() yöntemini kullanın; değişkenleri, değerleriyle girdi olarak ve çıktı değerini almak için kullanabilirsiniz.
  • Ya da sadece girdi değiştirgelerinin değerlerini bir dizi içinde aktarın.

Değiştirgeler

girdiler

Çalıştırılacak SQL deyimiyle ilişkilendirilmiş değiştirge sayısı kadar değer içeren bir dizi.

Tek bir değiştirgeye birden fazla değer belirtemezsiniz. Örneğin bir IN() yan tümcesindeki tek bir isimli değiştirgeye iki değer belirtemezsiniz.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - Değişkenlerle ilişkili bir hazır deyimin çalıştırılması

<?php
/* PHP değişkenleriyle ilişkilendirilmiş bir hazır deyimi çalıştıralım */
$calories 150;
$colour 'red';
$sth $dbh->prepare('SELECT name, colour, calories
    FROM fruit
    WHERE calories < :calories AND colour = :colour'
);
$sth->bindParam(':calories'$caloriesPDO::PARAM_INT);
$sth->bindParam(':colour'$colourPDO::PARAM_STR12);
$sth->execute();
?>

Örnek 2 - Yerleştirilecek değerlere (isimli değiştirgelere) sahip bir hazır deyimin çalıştırılması

<?php
/* Yerleştirilecek değerleri bir dizi olarak aktarmak suretiyle
   bir hazır deyimi çalıştıralım */
$calories 150;
$colour 'red';
$sth $dbh->prepare('SELECT name, colour, calories
    FROM fruit
    WHERE calories < :calories AND colour = :colour'
);
$sth->execute(array(':calories' => $calories':colour' => $colour));
?>

Örnek 3 - - Yerleştirilecek değerlere (soru imli değiştirgelere) sahip bir hazır deyimin çalıştırılması

<?php
/* Yerleştirilecek değerleri bir dizi olarak aktarmak suretiyle
   bir hazır deyimi çalıştıralım */
$calories 150;
$colour 'red';
$sth $dbh->prepare('SELECT name, colour, calories
    FROM fruit
    WHERE calories < ? AND colour = ?'
);
$sth->execute(array($calories$colour));
?>

Örnek 4 Soru imli bir hazır deyimin çalıştırılması

<?php
/* PHP değişkenleriyle ilişkilendirilmiş bir hazır deyimi çalıştıralım */
$calories 150;
$colour 'red';
$sth $dbh->prepare('SELECT name, colour, calories
    FROM fruit
    WHERE calories < ? AND colour = ?'
);
$sth->bindParam(1$caloriesPDO::PARAM_INT);
$sth->bindParam(2$colourPDO::PARAM_STR12);
$sth->execute();
?>

Ayrıca Bakınız