PDO::query

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PECL pdo >= 0.2.0)

PDO::queryBir SQL deyimini çalıştırıp sonucu bir PDOStatement nesnesi olarak döndürür

Açıklama

PDO::query ( string $deyim ) : PDOStatement
PDO::query ( string $deyim , int $PDO::FETCH_COLUMN , int $sütunnum ) : PDOStatement
PDO::query ( string $deyim , int $PDO::FETCH_CLASS , string $sınıfadı , array $kurucu_değiştirgeleri ) : PDOStatement
PDO::query ( string $deyim , int $PDO::FETCH_INTO , object $nesne ) : PDOStatement

Bir SQL deyimini tek bir işlev çağrısında çalıştırır ve sorgu sonucunu (bir sonuç varsa) bir PDOStatement nesnesi olarak döndürür.

Defalarca yineleyeceğiniz bir sorguyu PDO::prepare() yöntemini kullanarak bir PDOStatement nesnesi haline getirip bunu PDOStatement::execute() ile defalarca çalıştırmak başarımı arttıracaktır.

Tekrar bir PDO::query() çağrısı yapmadan önce sonuç kümesindeki veriyi almazsanız çağrınız başarısızlıkla sonuçlanabilir. Yeni bir PDO::query() çağrısını yapmadan önce PDOStatement nesnesi ile ilişkilendirilmiş kaynakları serbest bırakmak için PDOStatement::closeCursor() çağrısı yapmalısınız.

Bilginize:

Bu işlev, tek bir değiştirgeye sahipmiş gibi belgelendirilmesine rağmen işleve başka değiştirgeler de aktarabilirsiniz. Bunlar, sonuç nesnesi üzerinde PDOStatement::setFetchMode() çağrısı yapılmış gibi ele alınırlar.

Değiştirgeler

deyim

Hazırlanacak ve çalıştırılacak SQL deyimi.

Sorguda kullanılacak verilerin düzgün olarak öncelenmesi gerekir.

Dönen Değerler

Başarısızlık durumunda FALSE, aksi takdirde bir PDOStatement nesnesi.

Örnekler

Örnek 1 - PDO::query() örneği

PDO::query() yönteminin tek özelliği başarıyla çalıştırılmış bir SELECT deyiminden dönen sonuç kümesi üzerinde satır satır verilere erişilebilmesini mümkün kılmasıdır.

<?php
function getFruit($conn) {
    
$sql 'SELECT name, colour, calories FROM fruit ORDER BY name';
    foreach (
$conn->query($sql) as $row) {
        print 
$row['NAME'] . "\t";
        print 
$row['COLOUR'] . "\t";
        print 
$row['CALORIES'] . "\n";
    }
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

apple  red   150
banana yellow 250
kiwi  brown  75
lemon  yellow 25
orange orange 300
pear  green  150
watermelon   pink  90

Ayrıca Bakınız

 • PDO::exec() - Belirtilen SQL deyimini çalıştırır ve etkilenen satır sayısını döndürür
 • PDO::prepare() - Çalıştırılmak üzere bir deyimi hazırlar ve bir deyim nesnesi olarak döndürür
 • PDOStatement::execute() - Bir hazır deyimi çalıştırır