PDOStatement->bindParam

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PECL pdo >= 0.1.0)

PDOStatement->bindParamBir değiştirgeyi belirtilen değişkenle ilişkilendirir

Açıklama

PDOStatement::bindParam ( mixed $değiştirge , mixed &$değişken [, int $veri_türü [, int $uzunluk [, mixed $seçenekler ]]] ) : bool

Bir PHP değişkenini hazır SQL deyimindeki bir isimli veya soru imli değiştirgeyle ilişkilendirir. PDOStatement::bindValue() yönteminin tersine değişken gönderimli olarak ilişkilendirilir ve sadece PDOStatement::execute() çağrısı sırasında değerlendirmeye alınır.

Değiştirgeler çoğunlukla girdi değiştirgesidir, yani değiştirgeler sadece sorguda salt okunur olarak ele alınır. Bazı sürücüler, veriyi çıktı değiştirgelerinde döndüren kayıtlı yordamların kullanımını mümkün kılar. Bazıları ise aynı değiştirgelerin hem girdi hem de çıktı için kullanımını mümkün kılar.

Değiştirgeler

değiştirge

Değiştirge betimleyicisi. İsimli değiştirgeler için :isim biçemindedir. Soru imli değiştirgeler için ise soru iminin konumudur. Konumlar 1'den başlar.

değişken

SQL deyimindeki değiştirge ile ilişkilendirilecek PHP değişkeni.

veri_türü

PDO::PARAM_* sabitlerinden biri olarak veri türü. PDO::PARAM_STR öntanımlıdır. Değiştirgeden değer de döndürmek istiyorsanız PDO::PARAM_INPUT_OUTPUT sabitini burada, bit seviyesinde VEYAlayın.

uzunluk

Veri türünün uzunluğu. Değiştirge çıktı almak amacıyla kullanılacaksa veri türü uzunluğu mutlaka belirtilmelidir.

seçenekler

Sürücü seçenekleri.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - İsimli değiştirgelerle PDOStatement::bindParam() örneği

<?php
/* PHP değişkenleriyle ilişkili bir hazır deyim çalıştıralım */
$calories 150;
$colour 'red';
$sth $dbh->prepare('SELECT name, colour, calories
    FROM fruit
    WHERE calories < :calories AND colour = :colour'
);
$sth->bindParam(':calories'$caloriesPDO::PARAM_INT);
$sth->bindParam(':colour'$colourPDO::PARAM_STR12);
$sth->execute();
?>

Örnek 2 - Soru imli değiştirgelerle PDOStatement::bindParam() örneği

<?php
/* PHP değişkenleriyle ilişkili bir hazır deyim çalıştıralım */
$calories 150;
$colour 'red';
$sth $dbh->prepare('SELECT name, colour, calories
    FROM fruit
    WHERE calories < ? AND colour = ?'
);
$sth->bindParam(1$caloriesPDO::PARAM_INT);
$sth->bindParam(2$colourPDO::PARAM_STR12);
$sth->execute();
?>

Örnek 3 - Girdi/Çıktı değiştirgesi kullanımı

<?php
/* Girdi/Çıktı değiştirgeli bir kayıtlı yordam çağrısı yapalım */
$colour 'red';
$sth $dbh->prepare('CALL puree_fruit(?)');
$sth->bindParam(1$colourPDO::PARAM_STR|PDO::PARAM_INPUT_OUTPUT12);
$sth->execute();
print(
"Meyvenin posa rengi: $colour");
?>

Ayrıca Bakınız