PDOStatement->fetchColumn

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PECL pdo >= 0.9.0)

PDOStatement->fetchColumnSonuç kümesindeki sonraki satırdan tek bir sütun döndürür

Açıklama

PDOStatement::fetchColumn ([ int $sütunnum = 0 ] ) : string

Sonuç kümesindeki sonraki satırdan tek bir sütun döndürür; ortada satır kalmamışsa FALSE döner.

Değiştirgeler

sütunnum

Sütunun numarası. İlk sütunun indisi 0'dır. Değiştirgede hiçbir değer belirtilmemişse ilk sütunun değeri döner.

Dönen Değerler

Sütun değerini bir dizge olarak döndürür.

Uyarı

Veriyi almak için PDOStatement::fetchColumn() yöntemini kullanırsanız aynı satırdan artık başka bir sütun döndüremezsiniz.

Örnekler

Örnek 1 - Sonraki satırın ilk sütununu döndürmek

<?php
$sth 
$dbh->prepare("SELECT isim, renk FROM meyveler");
$sth->execute();

/* Sonraki satırın ilk sütununu döndürelim */
print("Sonuç kümesindeki sonraki satırın ilk sütunu:\n");
$result $sth->fetchColumn();
print(
"name = $result\n");

print(
"Sonuç kümesindeki sonraki satırın ikinci sütunu:\n");
$result $sth->fetchColumn(1);
print(
"colour = $result\n");
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Sonuç kümesindeki sonraki satırın ilk sütunu:
isim = limon
Sonuç kümesindeki sonraki satırın ikinci sütunu:
renk = kırmızı

Ayrıca Bakınız