PDOStatement->setFetchMode

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PECL pdo >= 0.2.0)

PDOStatement->setFetchModeDeyim için öntanımlı veri alım kipini belirler

Açıklama

PDOStatement::setFetchMode ( int $kip ) : bool
PDOStatement::setFetchMode ( int $PDO::FETCH_COLUMN , int $sütunnum ) : bool
PDOStatement::setFetchMode ( int $PDO::FETCH_CLASS , string $sınıfadı , array $değiştirgeler ) : bool
PDOStatement::setFetchMode ( int $PDO::FETCH_INTO , object $nesne ) : bool

Değiştirgeler

kip

PDO::FETCH_* sabitlerinden biri olarak veri alım kipi.

sütunnum

Sütun numarası.

sınıfadı

Sınıf adı.

değiştirgeler

Kurucu değiştirgeleri.

nesne

Nesne.

Dönen Değerler

Başarı durumunda 1 aksi takdirde FALSE.

Örnekler

Örnek 1 - Veri alım kipinin belirlenmesi

Aşağıdaki örnekte bir PDOStatement nesnesinin veri alım kipinin PDOStatement::setFetchMode() ile nasıl değiştirileceği gösterilmiştir.

<?php
$sql 
'SELECT isim, renk, kalori FROM meyveler';
try {
  
$stmt $dbh->query($sql);
  
$result $stmt->setFetchMode(PDO::FETCH_NUM);
  while (
$col $stmt->fetch()) {
    print 
$col[0] . "\t" $col[1] . "\t" $col[2] . "\n";
  }
}
catch (
PDOException $e) {
  print 
$e->getMessage();
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

elma   kırmızı   150
muz    sarı    250
portakal turuncu   300
kivi   kahverengi 75
limon   sarı    25
armut   yeşil    150
ahududu  mor     90