ReflectionClass::isCloneable

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7)

ReflectionClass::isCloneableReturns whether this class is cloneable

Açıklama

public ReflectionClass::isCloneable ( void ) : bool

Returns whether this class is cloneable.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Returns TRUE if the class is cloneable, FALSE otherwise.

Örnekler

Örnek 1 Basic usage of ReflectionClass::isCloneable()

<?php
class NotCloneable {
    public 
$var1;
    
    private function 
__clone() {
    }
}

class 
Cloneable {
    public 
$var1;
}

$notCloneable = new ReflectionClass('NotCloneable');
$cloneable = new ReflectionClass('Cloneable');

var_dump($notCloneable->isCloneable());
var_dump($cloneable->isCloneable());
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

bool(false)
bool(true)