ReflectionClass::isFinal

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionClass::isFinalSınıf bir final sınıf mı diye bakar

Açıklama

public ReflectionClass::isFinal ( void ) : bool

Sınıf bir final sınıf ise TRUE döner.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - ReflectionClass::isAbstract() örneği

<?php
class       TestClass { }
final class 
TestFinalClass { }

$normalClass = new ReflectionClass('TestClass');
$finalClass  = new ReflectionClass('TestFinalClass');

var_dump($normalClass->isFinal());
var_dump($finalClass->isFinal());

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

bool(false)
bool(true)

Ayrıca Bakınız