Sihirli Tırnaklar nedir?

Uyarı

Bu özelliğin kullanımı PHP 5.3.0'dan beri ÖNERİLMEMEKTEDİR ve PHP 6.0.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR. Bu özelliğe kesinlikle güvenmemelisiniz.

Etkin olduğunda, ' (tek tırnak), " (çift tırnak), \ (tersbölü) ve NULL karakterlerinin önüne özdevinimli olarak bir tersbölü imi getirilir. Bu işlem addslashes() işlevinin yaptığı işle aynıdır.

Toplam üç adet sihirli tırnak yönergesi vardır:

  • magic_quotes_gpc HTTP istek verisini (GET, POST ve COOKIE) etkiler. Çalışma anında ayarlanamaz ve öntanımlı değeri on'dur. Ayrıca bakınız: get_magic_quotes_gpc().
  • magic_quotes_runtime Etkin olduğunda, veritabanları ve metin dosyaları dahil, bir dış kaynaktan veri döndüren çoğu işlev veriyi tersbölü imiyle önceleyecektir. Çalışma anında ayarlanabilir ve öntanımlı değeri off yani kapalıdır. Ayrıca bakınız: set_magic_quotes_runtime() ve get_magic_quotes_runtime().
  • magic_quotes_sybase Etkin olduğunda tek tırnak karakterini öncelerken tersbölü değil yine bir tek tırnak kullanılır. Değeri on olduğunda, magic_quotes_gpc ayarını geçersiz kılar. Yani her iki yönerge de etkin olduğunda tek tırnaklar '' biçeminde öncelenir. Çift tırnaklar, tersbölüler ve NULL'lar öncelenmeden bırakılır. Ayrıca bir yönergenin değerinin alınması ile ilgili olarak ini_get() işlevine de bakınız.