Çalışma Anı Yapılandırması

Bu işlevlerin davranışı php.ini içindeki ayarlardan etkilenir.

Sybase configuration options
İsim Öntanımlı Değişlik Yeri Sürüm Bilgisi
sybase.allow_persistent "1" PHP_INI_ALL PHP_INI_ALL in PHP <= 4.0.2. PHP_INI_SYSTEM in PHP <= 4.0.3.
sybase.max_persistent "-1" PHP_INI_ALL PHP_INI_ALL in PHP <= 4.0.2. PHP_INI_SYSTEM in PHP <= 4.0.3.
sybase.max_links "-1" PHP_INI_ALL PHP_INI_ALL in PHP <= 4.0.2. PHP_INI_SYSTEM in PHP <= 4.0.3.
sybase.interface_file "/usr/sybase/interfaces" PHP_INI_SYSTEM  
sybase.min_error_severity "10" PHP_INI_ALL  
sybase.min_message_severity "10" PHP_INI_ALL  
sybase.compatability_mode "0" PHP_INI_ALL  
magic_quotes_sybase "0" PHP_INI_ALL Deprecated in PHP 5.3.0. Removed in PHP 5.4.0.

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

sybase.allow_persistent boolean

Whether to allow persistent Sybase connections.

sybase.max_persistent integer

The maximum number of persistent Sybase connections per process. -1 means no limit.

The maximum number of Sybase connections per process, including persistent connections. -1 means no limit.

sybase.min_error_severity integer

Minimum error severity to display.

sybase.min_message_severity integer

Minimum message severity to display.

magic_quotes_sybase boolean

If magic_quotes_sybase is on, a single-quote is escaped with a single-quote instead of a backslash if magic_quotes_gpc or magic_quotes_runtime are enabled. This setting is also respected by addslashes() and stripslashes().

Bilginize:

Note that when magic_quotes_sybase is ON it completely overrides magic_quotes_gpc . In this case even when magic_quotes_gpc is enabled neither double quotes, backslashes or NUL's will be escaped.

Uyarı

Bu özelliğin kullanımı PHP 5.3.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTE olup PHP 5.4.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR.

Sybase-CT configuration options
İsim Öntanımlı Değişlik Yeri Sürüm Bilgisi
sybct.deadlock_retry_count "0" PHP_INI_ALL Available since PHP 4.3.0.

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

sybct.login_timeout integer

The maximum time in seconds to wait for a connection attempt to succeed before returning failure. Note that if max_execution_time has been exceeded when a connection attempt times out, your script will be terminated before it can take action on failure. The default is one minute.

sybct.timeout integer

The maximum time in seconds to wait for a select_db or query operation to succeed before returning failure. Note that if max_execution_time has been exceeded when an operation times out, your script will be terminated before it can take action on failure. The default is no limit.

sybct.deadlock_retry_count int

Allows you to define how often deadlocks are to be retried. The default is 0, value -1 means "forever".

PHP_INI_* kiplerinin tanımları ve ayrıntılı açıklamaları için Yapılandırma ayarlarının yeri bölümüne bakınız.