streamWrapper::dir_closedir

(PHP 4 >= 4.3.2, PHP 5, PHP 7)

streamWrapper::dir_closedirDizin tanıtıcısını kapatır

Açıklama

public streamWrapper::dir_closedir ( void ) : bool

Bu yöntem closedir() işlevine yanıtta çağrılır.

Dizin akımının açılışı ve kullanımı sırasında ayrılmış veya kilitlenmiş bütün özkaynaklar serbest bırakılmalıdır.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız