streamWrapper::dir_opendir

(PHP 4 >= 4.3.2, PHP 5, PHP 7)

streamWrapper::dir_opendirDizin tanıtıcısı açar

Açıklama

public streamWrapper::dir_opendir ( string $url , int $seçenekler ) : bool

Bu yöntem opendir() işlevine yanıtta çağrılır.

Değiştirgeler

url

opendir() işlevine aktarılacak URL.

Bilginize:

URL parse_url() ile parçalarına ayrılmış olabilir.

seçenekler

safe_mode'un etkin olup olmadığı (0x04).

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız