streamWrapper::stream_read

(PHP 4 >= 4.3.2, PHP 5, PHP 7)

streamWrapper::stream_readAkımdan veri okur

Açıklama

public streamWrapper::stream_read ( int $sayı ) : string

Bu yöntem fread() ve fgets() işlevine yanıtta çağrılır.

Bilginize:

Başarıyla okunan bayt sayısına göre akımdaki konumlayıcıyı güncellemeyi unutmayın.

Değiştirgeler

sayı

Geçerli konumdan okunacak bayt sayısı.

Dönen Değerler

Akımda sayı bayttan daha az bayt varsa, olan döndürülür. Hiç veri yoksa ya FALSE ya da boş bir dizge dönmelidir.

Hatalar/İstisnalar

Bu yöntem çağrısı başarısız olursa (gerçeklenmeme sorunu gibi) bir E_WARNING iletisi çıktılar.

Bilginize:

Dönen değer sayı bayttan daha uzunsa bir E_WARNING çıktılanır ve fazlalık veri kaybedilir.

Notlar

Bilginize:

Dosya sonuna ulaşılıp ulaşılmadığını görmek için streamWrapper::stream_read() çağrısının hemen ardından streamWrapper::stream_eof() çağrılır. Yöntem gerçeklenmemişse dosya sonuna ulaşıldığı varsayılır.

Ayrıca Bakınız

  • fread() - Dosyayı ikil kipte okur
  • fgets() - Dosya tanıtıcısından bir satır döndürür