streamWrapper::stream_seek

(PHP 4 >= 4.3.2, PHP 5, PHP 7)

streamWrapper::stream_seekAkım üzerinde belli bir konuma gidilir

Açıklama

public streamWrapper::stream_seek ( int $başlangıç , int $nereden = SEEK_SET ) : bool

Bu yöntem fseek() işlevine yanıtta çağrılır.

Akımın oku/yaz konumu başlangıç ve nereden değiştirgelerine göre güncellenmelidir.

Değiştirgeler

başlangıç

Gidilecek akım başlangıcı.

nereden

Olası değerler:

  • SEEK_SET - Konum, başlangıç'ıncı bayta ayarlanır.
  • SEEK_CUR - Konum başlangıç artı mevcut konum olarak ayarlanır.
  • SEEK_END - Konum başlangıç artı dosyasonu olarak ayarlanır.

Dönen Değerler

Konuma gidilebilmişse TRUE yoksa FALSE dönmelidir.

Notlar

Bilginize:

Gerçeklenmemişse dönüş değerinin FALSE olduğu varsayılır.

Bilginize:

Başarı durumunda, streamWrapper::stream_tell() yöntemi, doğrudan streamWrapper::stream_seek() yönteminden sonra çağrılır. Eğer streamWrapper::stream_tell() başarısız olursa çağrıcı işlevin dönüş değeri FALSE olur.

Ayrıca Bakınız

  • fseek() - Dosya tanıtıcısında konumu bir yerden başka bir yere taşır