streamWrapper::stream_stat

(PHP 4 >= 4.3.2, PHP 5, PHP 7)

streamWrapper::stream_statBir dosya özkaynağı hakkında bilgi döndürür

Açıklama

public streamWrapper::stream_stat ( void ) : array

Bu yöntem fstat() işlevine yanıtta çağrılır.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

stat() işlevine bakınız.

Hatalar/İstisnalar

Bu yöntem çağrısı başarısız olursa (gerçeklenmeme sorunu gibi) bir E_WARNING iletisi çıktılar.

Ayrıca Bakınız