streamWrapper::stream_tell

(PHP 4 >= 4.3.2, PHP 5, PHP 7)

streamWrapper::stream_tellBir akımdan geçerli konumu döndürür

Açıklama

public streamWrapper::stream_tell ( void ) : int

Bu yöntem ftell() işlevine yanıtta çağrılır.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Akımdaki geçerli konumu döndürmesi gerekir.

Ayrıca Bakınız

  • ftell() - Dosya okuma/yazma konumlayıcının mevcut konumu ile döner