streamWrapper::stream_set_option

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

streamWrapper::stream_set_optionAkım seçeneklerini değiştirir

Açıklama

public streamWrapper::stream_set_option ( int $seçenek , int $arg1 , int $arg2 ) : bool

Bu yöntem akıma seçenek atamak için çağrılır.

Değiştirgeler

seçenek

Şunlardan biri olmalıdır:

arg1

seçenek değerine göre:

  • STREAM_OPTION_BLOCKING: İstenen engelleme kipi (engelleniyorsa 1, engellenmiyorsa 0).
  • STREAM_OPTION_READ_TIMEOUT: Saniye cinsinden zama aşımı.
  • STREAM_OPTION_WRITE_BUFFER: Tamponlama kipi (STREAM_BUFFER_NONE veya STREAM_BUFFER_FULL).

arg2

seçenek değerine göre:

  • STREAM_OPTION_BLOCKING: Bu seçenek atanmaz.
  • STREAM_OPTION_READ_TIMEOUT: Mikrosaniye cinsinden zaman aşımı.
  • STREAM_OPTION_WRITE_BUFFER: İstenen tampon boyutu.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner. seçenek gerçeklenmezse FALSE dönmelidir.

Ayrıca Bakınız