stripslashes

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

stripslashesBir dizgeden tersbölüleri ayıklar

Açıklama

stripslashes ( string $str ) : string

Tersbölüleri ayıklanmış bir dizge döndürür.

Bilginize:

eğer magic_quotes_sybase yönergesinin değeri "On" ise hiçbir tersbölü ayıklanmaz ancak tek tek tırnaklar, çift tek tırnağa çıkarılır.

magic_quotes_gpc yönergesinin değerinin "On" olduğu durumda (öntanımlı olarak böyledir) stripslashes() kullanımına bir örnek olarak, önceleme gerektiren bir yere (bir veritabanı gibi) bu verinin yerleştirilmemesi verilebilir. Örneğin, bir HTML formundan veriyi doğrudan doğruya çıktılıyorsanız.

Değiştirgeler

dizge

Girdi dizgesi.

Dönen Değerler

Tersbölüleri ayıklanmış bir dizge döndürür. Örneğin, \' dizilimleri ' haline gelir, çift tersbölüler (\\) teke (\) indirilir.

Örnekler

Örnek 1 - stripslashes() örneği

<?php
$str 
"Is your name O\'reilly?";

// Çıktısı: Is your name O'reilly?
echo stripslashes($str);
?>

Bilginize:

stripslashes() ardışık işlem yapmaz. Bu işlevi çok boyutlu bur diziye uygulamak istersiniz ardışık işlem yapacak bir işlev kullanmalısınız.

Örnek 2 - Dizi üzerinde stripslashes() kullanımı

<?php
function stripslashes_deep($value)
{
    
$value is_array($value) ?
                
array_map('stripslashes_deep'$value) :
                
stripslashes($value);

    return 
$value;
}

// Örnek
$array = array("f\\'oo""b\\'ar", array("fo\\'o""b\\'ar"));
$array stripslashes_deep($array);

// Çıktılayalım
print_r($array);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
  [0] => f'oo
  [1] => b'ar
  [2] => Array
    (
      [0] => fo'o
      [1] => b'ar
    )

)

Ayrıca Bakınız