XSLTProcessor::registerPHPFunctions

(PHP 5 >= 5.0.4, PHP 7)

XSLTProcessor::registerPHPFunctionsXSLT işlevleri olarak PHP işlevlerinin kullanılması yeteneğini etkin kılar

Açıklama

registerPHPFunctions ([ mixed $sınırla ] ) : void

XSL biçembentlerinde XSLT işlevleri olarak PHP işlevlerinin kullanılabilmesini etkin kılar.

Değiştirgeler

sınırla

XSLT'den çağrılacak işlevleri belli işlev isimleriyle sınırlamak için kullanılır.

Dizge olarak tek bir işlevin ismi veya dizi olarak işlev isimleri.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - Bir biçembentten bir PHP işlevinin çağrılması

<?php

$xml 
= <<<EOB
<allusers>
 <user>
  <uid>bob</uid>
 </user>
 <user>
  <uid>joe</uid>
 </user>
</allusers>
EOB;
$xsl = <<<EOB
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
     xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
     xmlns:php="http://php.net/xsl">
<xsl:output method="html" encoding="utf-8" indent="yes"/>
 <xsl:template match="allusers">
  <html><body>
    <h2>Users</h2>
    <table>
    <xsl:for-each select="user">
      <tr><td>
        <xsl:value-of
             select="php:function('ucfirst',string(uid))"/>
      </td></tr>
    </xsl:for-each>
    </table>
  </body></html>
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
EOB;
$xmldoc DOMDocument::loadXML($xml);
$xsldoc DOMDocument::loadXML($xsl);

$proc = new XSLTProcessor();
$proc->registerPHPFunctions();
$proc->importStyleSheet($xsldoc);
echo 
$proc->transformToXML($xmldoc);
?>

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.1.0 sınırla değiştirgesi eklendi.