Lista pseudonimelor funcțiilor

Există câteva funcții în PHP, pe care puteți să le apelați cu mai multe nume. În unele cazuri nu este vre-un nume preferat dintre aceste câteva, is_int() și is_integer() sunt la fel de potrivite, de exemplu. Însă sunt și funcții care și-au schimbat numele din cauza curățirii interfețelor API, sau din alte motive și numele vechi sunt păstrate doar pentru a menține compatibilitatea inversă. De obicei nu este o idee bună de a utiliza astfel de pseudonime, deoarece ele pot fi scoase din uz sau redenumite, ceea ce va duce la un script neportabil. Această listă e oferită celor ce doresc să-și modernizeze scripturile vechi folosind sintaxa nouă.

Pseudonimele
Pseudonimul Funcția de baza Extensia utilizată
_ gettext() Gettext
add swfmovie_add() Ming (flash)
add swfsprite_add() Ming (flash)
addaction swfbutton_addAction() Ming (flash)
addcolor swfdisplayitem_addColor() Ming (flash)
addentry swfgradient_addEntry() Ming (flash)
addfill swfshape_addfill() Ming (flash)
addshape swfbutton_addShape() Ming (flash)
addstring swftext_addString() Ming (flash)
addstring swftextfield_addString() Ming (flash)
align swftextfield_align() Ming (flash)
chop rtrim() Sintaxa de bază
close closedir() Sintaxa de bază
com_get com_propget() COM
com_propset com_propput() COM
com_set com_propput() COM
die exit() Funcții diverse
diskfreespace disk_free_space() Sistemul de fișiere
doubleval floatval() Sintaxa de bază
drawarc swfshape_drawarc() Ming (flash)
drawcircle swfshape_drawcircle() Ming (flash)
drawcubic swfshape_drawcubic() Ming (flash)
drawcubicto swfshape_drawcubicto() Ming (flash)
drawcurve swfshape_drawcurve() Ming (flash)
drawcurveto swfshape_drawcurveto() Ming (flash)
drawglyph swfshape_drawglyph() Ming (flash)
drawline swfshape_drawline() Ming (flash)
drawlineto swfshape_drawlineto() Ming (flash)
fbsql fbsql_db_query() FrontBase
fputs fwrite() Sintaxa de bază
getascent swffont_getAscent() Ming (flash)
getascent swftext_getAscent() Ming (flash)
getdescent swffont_getDescent() Ming (flash)
getdescent swftext_getDescent() Ming (flash)
getheight swfbitmap_getHeight() Ming (flash)
getleading swffont_getLeading() Ming (flash)
getleading swftext_getLeading() Ming (flash)
getshape1 swfmorph_getShape1() Ming (flash)
getshape2 swfmorph_getShape2() Ming (flash)
getwidth swfbitmap_getWidth() Ming (flash)
getwidth swffont_getWidth() Ming (flash)
getwidth swftext_getWidth() Ming (flash)
gzputs gzwrite() Zlib
i18n_convert mb_convert_encoding() String-uri de mai mulți baiți
i18n_discover_encoding mb_detect_encoding() String-uri de mai mulți baiți
i18n_http_input mb_http_input() String-uri de mai mulți baiți
i18n_http_output mb_http_output() String-uri de mai mulți baiți
i18n_internal_encoding mb_internal_encoding() String-uri de mai mulți baiți
i18n_ja_jp_hantozen mb_convert_kana() String-uri de mai mulți baiți
i18n_mime_header_decode mb_decode_mimeheader() String-uri de mai mulți baiți
i18n_mime_header_encode mb_encode_mimeheader() String-uri de mai mulți baiți
imap_create imap_createmailbox() IMAP
imap_fetchtext imap_body() IMAP
imap_getmailboxes imap_list_full() IMAP
imap_getsubscribed imap_lsub_full() IMAP
imap_header imap_headerinfo() IMAP
imap_listmailbox imap_list() IMAP
imap_listsubscribed imap_lsub() IMAP
imap_rename imap_renamemailbox() IMAP
imap_scan imap_listscan() IMAP
imap_scanmailbox imap_listscan() IMAP
ini_alter ini_set() Sintaxa de bază
is_double is_float() Sintaxa de bază
is_integer is_int() Sintaxa de bază
is_long is_int() Sintaxa de bază
is_real is_float() Sintaxa de bază
is_writeable is_writable() Sintaxa de bază
join implode() Sintaxa de bază
key_exists array_key_exists() Sintaxa de bază
labelframe swfmovie_labelFrame() Ming (flash)
labelframe swfsprite_labelFrame() Ming (flash)
ldap_close ldap_unbind() LDAP
magic_quotes_runtime set_magic_quotes_runtime() Sintaxa de bază
mbstrcut mb_strcut() String-uri de mai mulți baiți
mbstrlen mb_strlen() String-uri de mai mulți baiți
mbstrpos mb_strpos() String-uri de mai mulți baiți
mbstrrpos mb_strrpos() String-uri de mai mulți baiți
mbsubstr mb_substr() String-uri de mai mulți baiți
ming_setcubicthreshold ming_setCubicThreshold() Ming (flash)
ming_setscale ming_setScale() Ming (flash)
move swfdisplayitem_move() Ming (flash)
movepen swfshape_movepen() Ming (flash)
movepento swfshape_movepento() Ming (flash)
moveto swfdisplayitem_moveTo() Ming (flash)
moveto swffill_moveTo() Ming (flash)
moveto swftext_moveTo() Ming (flash)
msql msql_db_query() mSQL
msql_createdb msql_create_db() mSQL
msql_dbname msql_result() mSQL
msql_dropdb msql_drop_db() mSQL
msql_fieldflags msql_field_flags() mSQL
msql_fieldlen msql_field_len() mSQL
msql_fieldname msql_field_name() mSQL
msql_fieldtable msql_field_table() mSQL
msql_fieldtype msql_field_type() mSQL
msql_freeresult msql_free_result() mSQL
msql_listdbs msql_list_dbs() mSQL
msql_listfields msql_list_fields() mSQL
msql_listtables msql_list_tables() mSQL
msql_numfields msql_num_fields() mSQL
msql_numrows msql_num_rows() mSQL
msql_regcase sql_regcase() mSQL
msql_selectdb msql_select_db() mSQL
msql_tablename msql_result() mSQL
mssql_affected_rows sybase_affected_rows() Sybase
mssql_affected_rows sybase_affected_rows() Sybase
mssql_close sybase_close() Sybase
mssql_close sybase_close() Sybase
mssql_connect sybase_connect() Sybase
mssql_connect sybase_connect() Sybase
mssql_data_seek sybase_data_seek() Sybase
mssql_data_seek sybase_data_seek() Sybase
mssql_fetch_array sybase_fetch_array() Sybase
mssql_fetch_array sybase_fetch_array() Sybase
mssql_fetch_field sybase_fetch_field() Sybase
mssql_fetch_field sybase_fetch_field() Sybase
mssql_fetch_object sybase_fetch_object() Sybase
mssql_fetch_object sybase_fetch_object() Sybase
mssql_fetch_row sybase_fetch_row() Sybase
mssql_fetch_row sybase_fetch_row() Sybase
mssql_field_seek sybase_field_seek() Sybase
mssql_field_seek sybase_field_seek() Sybase
mssql_free_result sybase_free_result() Sybase
mssql_free_result sybase_free_result() Sybase
mssql_get_last_message sybase_get_last_message() Sybase
mssql_get_last_message sybase_get_last_message() Sybase
mssql_min_client_severity sybase_min_client_severity() Sybase
mssql_min_error_severity sybase_min_error_severity() Sybase
mssql_min_message_severity sybase_min_message_severity() Sybase
mssql_min_server_severity sybase_min_server_severity() Sybase
mssql_num_fields sybase_num_fields() Sybase
mssql_num_fields sybase_num_fields() Sybase
mssql_num_rows sybase_num_rows() Sybase
mssql_num_rows sybase_num_rows() Sybase
mssql_pconnect sybase_pconnect() Sybase
mssql_pconnect sybase_pconnect() Sybase
mssql_query sybase_query() Sybase
mssql_query sybase_query() Sybase
mssql_result sybase_result() Sybase
mssql_result sybase_result() Sybase
mssql_select_db sybase_select_db() Sybase
mssql_select_db sybase_select_db() Sybase
multcolor swfdisplayitem_multColor() Ming (flash)
mysql mysql_db_query() MySQL
mysql_createdb mysql_create_db() MySQL
mysql_db_name mysql_result() MySQL
mysql_dbname mysql_result() MySQL
mysql_dropdb mysql_drop_db() MySQL
mysql_fieldflags mysql_field_flags() MySQL
mysql_fieldlen mysql_field_len() MySQL
mysql_fieldname mysql_field_name() MySQL
mysql_fieldtable mysql_field_table() MySQL
mysql_fieldtype mysql_field_type() MySQL
mysql_freeresult mysql_free_result() MySQL
mysql_listdbs mysql_list_dbs() MySQL
mysql_listfields mysql_list_fields() MySQL
mysql_listtables mysql_list_tables() MySQL
mysql_numfields mysql_num_fields() MySQL
mysql_numrows mysql_num_rows() MySQL
mysql_selectdb mysql_select_db() MySQL
mysql_tablename mysql_result() MySQL
nextframe swfmovie_nextFrame() Ming (flash)
nextframe swfsprite_nextFrame() Ming (flash)
ociassignelem OCI-Collection::assignElem OCI8
ocibindbyname oci_bind_by_name() OCI8
ocicancel oci_cancel() OCI8
ocicloselob OCI-Lob::close OCI8
ocicollappend OCI-Collection::append OCI8
ocicollassign OCI-Collection::assign OCI8
ocicollmax OCI-Collection::max OCI8
ocicollsize OCI-Collection::size OCI8
ocicolltrim OCI-Collection::trim OCI8
ocicolumnisnull oci_field_is_null() OCI8
ocicolumnname oci_field_name() OCI8
ocicolumnprecision oci_field_precision() OCI8
ocicolumnscale oci_field_scale() OCI8
ocicolumnsize oci_field_size() OCI8
ocicolumntype oci_field_type() OCI8
ocicolumntyperaw oci_field_type_raw() OCI8
ocicommit oci_commit() OCI8
ocidefinebyname oci_define_by_name() OCI8
ocierror oci_error() OCI8
ociexecute oci_execute() OCI8
ocifetch oci_fetch() OCI8
ocifetchinto oci_fetch_array(), oci_fetch_row(), oci_fetch_assoc(), oci_fetch_object() OCI8
ocifetchstatement oci_fetch_all() OCI8
ocifreecollection OCI-Collection::free OCI8
ocifreecursor oci_free_statement() OCI8
ocifreedesc oci_free_descriptor() OCI8
ocifreestatement oci_free_statement() OCI8
ocigetelem OCI-Collection::getElem OCI8
ociinternaldebug oci_internal_debug() OCI8
ociloadlob OCI-Lob::load OCI8
ocilogon oci_connect() OCI8
ocinewcollection oci_new_collection() OCI8
ocinewcursor oci_new_cursor() OCI8
ocinewdescriptor oci_new_descriptor() OCI8
ocinlogon oci_new_connect() OCI8
ocinumcols oci_num_fields() OCI8
ociparse oci_parse() OCI8
ocipasswordchange oci_password_change() OCI8
ociplogon oci_pconnect() OCI8
ociresult oci_result() OCI8
ocirollback oci_rollback() OCI8
ocisavelob OCI-Lob::save OCI8
ocisavelobfile OCI-Lob::import OCI8
ociserverversion oci_server_version() OCI8
ocisetprefetch oci_set_prefetch() OCI8
ocistatementtype oci_statement_type() OCI8
ociwritelobtofile OCI-Lob::export OCI8
ociwritetemporarylob OCI-Lob::writeTemporary OCI8
odbc_do odbc_exec() ODBC
odbc_field_precision odbc_field_len() ODBC
output swfmovie_output() Ming (flash)
pdf_add_outline pdf_add_bookmark() PDF
pg_clientencoding pg_client_encoding() PostgreSQL
pg_setclientencoding pg_set_client_encoding() PostgreSQL
pos current() Sintaxa de bază
recode recode_string() Recode
remove swfmovie_remove() Ming (flash)
remove swfsprite_remove() Ming (flash)
rotate swfdisplayitem_rotate() Ming (flash)
rotateto swfdisplayitem_rotateTo() Ming (flash)
rotateto swffill_rotateTo() Ming (flash)
save swfmovie_save() Ming (flash)
savetofile swfmovie_saveToFile() Ming (flash)
scale swfdisplayitem_scale() Ming (flash)
scaleto swfdisplayitem_scaleTo() Ming (flash)
scaleto swffill_scaleTo() Ming (flash)
setaction swfbutton_setAction() Ming (flash)
setbackground swfmovie_setBackground() Ming (flash)
setbounds swftextfield_setBounds() Ming (flash)
setcolor swftext_setColor() Ming (flash)
setcolor swftextfield_setColor() Ming (flash)
setdepth swfdisplayitem_setDepth() Ming (flash)
setdimension swfmovie_setDimension() Ming (flash)
setdown swfbutton_setDown() Ming (flash)
setfont swftext_setFont() Ming (flash)
setfont swftextfield_setFont() Ming (flash)
setframes swfmovie_setFrames() Ming (flash)
setframes swfsprite_setFrames() Ming (flash)
setheight swftext_setHeight() Ming (flash)
setheight swftextfield_setHeight() Ming (flash)
sethit swfbutton_setHit() Ming (flash)
setindentation swftextfield_setIndentation() Ming (flash)
setleftfill swfshape_setleftfill() Ming (flash)
setleftmargin swftextfield_setLeftMargin() Ming (flash)
setline swfshape_setline() Ming (flash)
setlinespacing swftextfield_setLineSpacing() Ming (flash)
setmargins swftextfield_setMargins() Ming (flash)
setmatrix swfdisplayitem_setMatrix() Ming (flash)
setname swfdisplayitem_setName() Ming (flash)
setname swftextfield_setName() Ming (flash)
setover swfbutton_setOver() Ming (flash)
setrate swfmovie_setRate() Ming (flash)
setratio swfdisplayitem_setRatio() Ming (flash)
setrightfill swfshape_setrightfill() Ming (flash)
setrightmargin swftextfield_setRightMargin() Ming (flash)
setspacing swftext_setSpacing() Ming (flash)
setup swfbutton_setUp() Ming (flash)
show_source highlight_file() Sintaxa de bază
sizeof count() Sintaxa de bază
skewx swfdisplayitem_skewX() Ming (flash)
skewxto swfdisplayitem_skewXTo() Ming (flash)
skewxto swffill_skewXTo() Ming (flash)
skewy swfdisplayitem_skewY() Ming (flash)
skewyto swfdisplayitem_skewYTo() Ming (flash)
skewyto swffill_skewYTo() Ming (flash)
snmpwalkoid snmprealwalk() SNMP
strchr strstr() Sintaxa de bază
streammp3 swfmovie_streamMp3() Ming (flash)
swfaction swfaction_init() Ming (flash)
swfbitmap swfbitmap_init() Ming (flash)
swfbutton swfbutton_init() Ming (flash)
swffill swffill_init() Ming (flash)
swffont swffont_init() Ming (flash)
swfgradient swfgradient_init() Ming (flash)
swfmorph swfmorph_init() Ming (flash)
swfmovie swfmovie_init() Ming (flash)
swfshape swfshape_init() Ming (flash)
swfsprite swfsprite_init() Ming (flash)
swftext swftext_init() Ming (flash)
swftextfield swftextfield_init() Ming (flash)
xptr_new_context xpath_new_context()