is_int

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

is_intDetermină dacă tipul unei variabile este integer

Descrierea

is_int ( mixed $var ) : bool

Determină dacă tipul variabilei date este integer.

Notă:

Pentru a verifica dacă o variabilă este un număr sau un string numeric (ca în cazul datelor introduse, care întotdeauna este un string), trebuie să utilizați is_numeric().

Parametri

var

Variabila ce este evaluată.

Valorile întoarse

Întoarce TRUE dacă var este un integer, FALSE în caz contrar.

Exemple

Example #1 is_int() example

<?php
$values 
= array(23"23"23.5"23.5"nulltruefalse);
foreach (
$values as $value) {
    echo 
"is_int(";
    
var_export($value);
    echo 
") = ";
    
var_dump(is_int($value));
}
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

is_int(23) = bool(true)
is_int('23') = bool(false)
is_int(23.5) = bool(false)
is_int('23.5') = bool(false)
is_int(NULL) = bool(false)
is_int(true) = bool(false)
is_int(false) = bool(false)

A se vedea și

  • is_bool() - Determină dacă o variablă este un boolean
  • is_float() - Determină dacă tipul unei variabile este float
  • is_numeric() - Determină dacă o variabilă este un număr sau un string numeric
  • is_string() - Determină dacă tipul variabilei este string
  • is_array() - Determină dacă o variabilă este un array
  • is_object() - Determină dacă o variabilă este un obiect