is_float

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

is_floatDetermină dacă tipul unei variabile este float

Descrierea

is_float ( mixed $var ) : bool

Determină dacă tipul variabilei date este float.

Notă:

Pentru a verifica dacă o variabilă este un număr sau un string numeric (ca în cazul datelor introduse, care întotdeauna este un string), trebuie să utilizați is_numeric().

Parametri

var

Variabila ce este evaluată.

Valorile întoarse

Întoarce TRUE dacă var este un float, FALSE în caz contrar.

Exemple

Example #1 Exemplu is_float()

<?php
if (is_float(27.25)) {
    echo 
"este float\n";
} else {
    echo 
"nu este float\n";
}
var_dump(is_float('abc'));
var_dump(is_float(23));
var_dump(is_float(23.5));
var_dump(is_float(1e7));  // Notarea științifică a numărului
var_dump(is_float(true));
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

este float
bool(false)
bool(false)
bool(true)
bool(true)
bool(false)

A se vedea și

  • is_bool() - Determină dacă o variablă este un boolean
  • is_int() - Determină dacă tipul unei variabile este integer
  • is_numeric() - Determină dacă o variabilă este un număr sau un string numeric
  • is_string() - Determină dacă tipul variabilei este string
  • is_array() - Determină dacă o variabilă este un array
  • is_object() - Determină dacă o variabilă este un obiect