Funcții noi

În PHP 5.2.x au fost introduse unele noi funcții:

Nucleul PHP:

Imagini:

libXML:

mbstring:

 • mb_stripos() - Găsește poziția primei apariții a unui string în cadrul altuia, fără a lua în considerație caracterele minuscule/majuscule
 • mb_stristr() - Găsește prima apariție a unui string în cadrul altuia, luând în considerație caracterele minuscule/majuscule
 • mb_strrchr() - Găsește ultima apariție a unui caracter dintr-un string în cadrul altui string
 • mb_strrichr() - Găsește ultima apariție a unui caracter dintr-un string în cadrul altui string, luând în considerație caracterele minuscule/majuscule
 • mb_strripos() - Găsește ultima apariție a unui caracter dintr-un string în cadrul altui string, fără a lua în considerație caracterele minuscule/majuscule
 • mb_strstr() - Găsește prima apariție a unui string în cadrul altuia

ming (Începând cu PHP 5.2.1):

 • void ming_setSWFCompression(int num) - Stabilește compresia ieșirii
 • void swfmovie::namedanchor(string name) - Crează o ancoră
 • void swfmovie::protect([string password]) - Protejează

openssl:

spl:

 • spl_object_hash() - Întoarce id-ul hash-ului pentru un obiect dat
 • int iterator_apply(Traversable it, mixed function [, mixed params]) - Apelează o funcție pentru fiecare element într-un iterator

pcre:

pgsql:

 • pg_field_table() - Întoarce denumirea tabelei căreia îi aparține câmpul, sau oid-ul tabelei dacă oid_only este TRUE

posix:

 • posix_initgroups() - Calculează lista de acces a grupului pentru utilizatorul specificat în denumire

gmp:

xmlwriter: