ReflectionProperty Sınıfı

(PHP 5, PHP 7)

Giriş

ReflectionProperty sınıfı bir sınıfın özellikleri hakkında bilgi edinilmesini sağlar.

Sınıf Sözdizimi

ReflectionProperty implements Reflector {
/* Sabitler */
const integer IS_STATIC = 1 ;
const integer IS_PUBLIC = 256 ;
const integer IS_PROTECTED = 512 ;
const integer IS_PRIVATE = 1024 ;
/* Özellikler */
public $name ;
public $class ;
/* Yöntemler */
final private __clone ( void ) : void
__construct ( mixed $sınıf , string $isim )
public static export ( mixed $sınıf , string $isim [, bool $ihracet ] ) : string
public getDocComment ( void ) : string
public getModifiers ( void ) : int
public getName ( void ) : string
public getValue ([ string $özellik ] ) : mixed
public isDefault ( void ) : bool
public isPrivate ( void ) : bool
public isProtected ( void ) : bool
public isPublic ( void ) : bool
public isStatic ( void ) : bool
public setAccessible ( bool $erişilebilir ) : void
public setValue ( object $nesne , mixed $değer ) : void
public __toString ( void ) : string
}

Özellikler

name

Özelliğin ismi. Salt-okunur olup, bir yazma çabası ReflectionException istisnasına yol açar.

class

Özelliği tanımlayan sınıfın ismi. Salt-okunur olup, bir yazma çabası ReflectionException istisnasına yol açar.

Öntanımlı Sabitler

ReflectionProperty Değiştiricileri

ReflectionProperty::IS_STATIC

Özelliğin static olduğunu belirtir.

ReflectionProperty::IS_PUBLIC

Özelliğin public olduğunu belirtir.

ReflectionProperty::IS_PROTECTED

Özelliğin protected olduğunu belirtir.

ReflectionProperty::IS_PRIVATE

Özelliğin private olduğunu belirtir.

İçindekiler