IteratorAggregate::getIterator

(PHP 5, PHP 7)

IteratorAggregate::getIteratorHarici bir yineleyici ile döner

Açıklama

abstract public IteratorAggregate::getIterator ( void ) : Traversable

Harici bir yineleyici ile döner.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Traversable veya Iterator arayüzünü gerçekleyen nesnenin bir örneğiyle döner.

Hatalar/İstisnalar

Başarısızlık durumunda bir istisna (Exception) oluşur.