CURL bağlamı seçenekleri

CURL bağlamı seçenekleriCURL bağlamı seçeneklerinin listesi

Açıklama

CURL bağlam seçenekleri, CURL eklentisi --with-curlwrappers yapılandırma seçeneği kullanılarak derlenmişse kullanılabilir.

Seçenekler

method string

Uzak sunucu tarafından desteklenen GET, POST veya başka bir HTTP yöntemi.

GET öntanımlıdır.

header string

İstek sırasında gönderilecek ek başlıklar. Bu seçenekte belirtilen değerler diğer değerleri geçersiz kılar (User-agent:, Host:, Authentication: gibi).

user_agent string

User-Agent: başlığı ile gönderilecek değer.

Öntanımlı olarak, php.ini dosyasındaki user_agent değeri kullanılır.

content string

Başlıklardan sonra gönderilecek ek veri.Bu seçenek GET veya HEAD istekleri için kullanılmaz.

proxy string

Vekil sunucunun adresini belirten URI (tcp://vekil.mesela.dom:5100 gibi).

max_redirects integer

İzlenecek yönlendirmelerin azami sayısı. 1 veya daha az bir değer belirtilmesi hiçbir yönlendirmenin izlenmeyeceği anlamına gelir.

20 öntanımlıdır.

curl_verify_ssl_host boolean

Konak doğrulanır.

FALSE öntanımlıdır.

Bilginize:

Bu seçenek hem http hem de ftp sarmalayıcıları tarafından kullanılabilir.

curl_verify_ssl_peer boolean

SSL sertifikası kullanımının doğrulanmasını gerektirir.

FALSE öntanımlıdır.

Bilginize:

Bu seçenek hem http hem de ftp sarmalayıcıları tarafından kullanılabilir.

Örnekler

Örnek 1 - Bir sayfayı çekip veriyi POST ile göndermek

<?php

$postverisi 
http_build_query(
    array(
        
'var1' => 'biraz içerik',
        
'var2' => 'eh işte'
    
)
);

$seçenekler = array('http' =>
    array(
        
'method'  => 'POST',
        
'header'  => 'Content-type: application/x-www-form-urlencoded',
        
'content' => $postverisi
    
)
);

$bağlam stream_context_create($seçenekler);

$sonuç file_get_contents('http://mesela.dom/submit.php'false$bağlam);

?>

Ayrıca Bakınız