FTP bağlamı seçenekleri

FTP bağlamı seçenekleriFTP bağlamı seçeneklerinin listesi

Açıklama

ftp:// ve ftps:// aktarımları için bağlamsal seçenekler.

Seçenekler

overwrite boolean

Uzak sunucuda mevcut dosyaların üzerine yazılmasına izin verir. Sadece yazma kipine (dosya gönderme) uygulanır.

FALSE öntanımlıdır.

resume_pos integer

Aktarımın başlatılacağı dosya konumu. Sadece okuma kipine (indirme) uygulanır.

0 (dosyanın başlangıcı) öntanımlıdır.

proxy string

HTTP vekil sunucu üzerinden vekil FTP isteği. Sadece dosya okuma işlemlerine uygulanır. Örnek: tcp://vekil.mesela.dom:8000.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.1.0 proxy eklendi.

Notlar

Bilginize: Temel soket akımı bağlamı seçenekleri
Ek bağlamsal seçenekler temel aktarım tarafından desteklenebilir. ftp://akımları için tcp:// aktarımının bağlamsal seçeneklerine atıf yapılır. ftps:// akımları için ise ssl:// aktarımının bağlamsal seçeneklerine atıf yapılır.