DateInterval::__construct

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

DateInterval::__constructYeni bir DateInterval nesnesi oluşturur

Açıklama

public DateInterval::__construct ( string $zaman_aralığı )

Yeni bir DateInterval nesnesi oluşturur.

Değiştirgeler

zaman_aralığı

Dizge türünde zaman aralığı belirtimi.

Zaman aralığını (period) belirtmek için biçem P harfiyle başlar, ardından süreyi belirten bir tamsayı değer gelir. Süre zaman bileşenleri içeriyorsa bunların önüne T harfi getirilir..

zaman_aralığı Belirteçleri
Belirteç Açıklama
Y Yıl
M Ay
D Gün
W Hafta. Gün sayısına dönüştürmek için D harfiyle birlikte belirtilebilir.
H Saat
M Dakika
S saniye

Burada bazı basit örneklere yer verilmiştir. İki gün: P2D. İki saniye: PT2S. Altı yıl, 5 dakika: P6YT5M.

Bilginize:

Birimler belirtilirken en büyük ölçekli birim solda en küçük ölçekli birim sağda kalacak şekilde veri girilir. Dolayısıyla, örneğin, aylar yıllardan sonra, günlerden önce yer alır. Bur yıl dört gün P4D1Y değil P1Y4D olarak ifade edilir.

Belirtim bir tarih saat olarak da gösterilebilir. Örneğin, bir yıl dört gün P0001-00-04T00:00:00 olarak gösterilebilir. Fakat bu biçemde belirtilen değerler birime tanınan azami değeri aşmamalıdır (örneğin 25 saat geçersizdir).

Bu biçemler » ISO 8601 süre belirtimine dayanır.

Hatalar/İstisnalar

zaman_aralığı bir zaman aralığına çözümlenemediğinde bir Exception yavrular.

Örnekler

<?php

$interval 
= new DateInterval('P2Y4DT6H8M');
var_dump($interval);

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

object(DateInterval)#1 (8) {
 ["y"]=>
 int(2)
 ["m"]=>
 int(0)
 ["d"]=>
 int(4)
 ["h"]=>
 int(6)
 ["i"]=>
 int(8)
 ["s"]=>
 int(0)
 ["invert"]=>
 int(0)
 ["days"]=>
 bool(false)
}

Ayrıca Bakınız

 • DateInterval::format() - Zaman aralığını biçimler
 • DateTime::add() - Adds an amount of days, months, years, hours, minutes and seconds to a DateTime object
 • DateTime::sub() - Subtracts an amount of days, months, years, hours, minutes and seconds from a DateTime object
 • DateTime::diff() - Returns the difference between two DateTime objects