DateTime::diff

DateTimeImmutable::diff

DateTimeInterface::diff

date_diff

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

DateTime::diff -- DateTimeImmutable::diff -- DateTimeInterface::diff -- date_diffReturns the difference between two DateTime objects

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public DateTime::diff ( DateTimeInterface $datetime2 [, bool $absolute = FALSE ] ) : DateInterval
public DateTimeImmutable::diff ( DateTimeInterface $datetime2 [, bool $absolute = FALSE ] ) : DateInterval
public DateTimeInterface::diff ( DateTimeInterface $datetime2 [, bool $absolute = FALSE ] ) : DateInterval

Yordamsal kullanım

date_diff ( DateTimeInterface $datetime1 , DateTimeInterface $datetime2 [, bool $absolute = FALSE ] ) : DateInterval

Returns the difference between two DateTimeInterface objects.

Değiştirgeler

datetime

The date to compare to.

absolute

Should the interval be forced to be positive?

Dönen Değerler

The DateInterval object representing the difference between the two dates başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 DateTime::diff() example

Nesne yönelimli kullanım

<?php
$datetime1 
= new DateTime('2009-10-11');
$datetime2 = new DateTime('2009-10-13');
$interval $datetime1->diff($datetime2);
echo 
$interval->format('%R%a days');
?>

Yordamsal kullanım

<?php
$datetime1 
date_create('2009-10-11');
$datetime2 date_create('2009-10-13');
$interval date_diff($datetime1$datetime2);
echo 
$interval->format('%R%a days');
?>

Yukarıdaki örneklerin çıktısı:

+2 days

Örnek 2 DateTime object comparison

Bilginize:

As of PHP 5.2.2, DateTime objects can be compared using comparison operators.

<?php
$date1 
= new DateTime("now");
$date2 = new DateTime("tomorrow");

var_dump($date1 == $date2);
var_dump($date1 $date2);
var_dump($date1 $date2);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

bool(false)
bool(true)
bool(false)

Ayrıca Bakınız

  • DateInterval::format() - Zaman aralığını biçimler
  • DateTime::add() - Adds an amount of days, months, years, hours, minutes and seconds to a DateTime object
  • DateTime::sub() - Subtracts an amount of days, months, years, hours, minutes and seconds from a DateTime object