DateTime::add

date_add

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

DateTime::add -- date_add Adds an amount of days, months, years, hours, minutes and seconds to a DateTime object

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public DateTime::add ( DateInterval $interval ) : DateTime

Yordamsal kullanım

date_add ( DateTime $object , DateInterval $interval ) : DateTime

Adds the specified DateInterval object to the specified DateTime object.

Değiştirgeler

nesne

Sadece yordamsal tarz: date_create() tarafından bir DateTime nesnesi döndürülür. İşlev bu nesnede değişiklik yapar.

interval

A DateInterval object

Dönen Değerler

Değişmiş DateTime nesnesinden başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 DateTime::add() example

Nesne yönelimli kullanım

<?php
$date 
= new DateTime('2000-01-01');
$date->add(new DateInterval('P10D'));
echo 
$date->format('Y-m-d') . "\n";
?>

Yordamsal kullanım

<?php
$date 
date_create('2000-01-01');
date_add($datedate_interval_create_from_date_string('10 days'));
echo 
date_format($date'Y-m-d');
?>

Yukarıdaki örneklerin çıktısı:

2000-01-11

Örnek 2 Further DateTime::add() examples

<?php
$date 
= new DateTime('2000-01-01');
$date->add(new DateInterval('PT10H30S'));
echo 
$date->format('Y-m-d H:i:s') . "\n";

$date = new DateTime('2000-01-01');
$date->add(new DateInterval('P7Y5M4DT4H3M2S'));
echo 
$date->format('Y-m-d H:i:s') . "\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

2000-01-01 10:00:30
2007-06-05 04:03:02

Örnek 3 Beware when adding months

<?php
$date 
= new DateTime('2000-12-31');
$interval = new DateInterval('P1M');

$date->add($interval);
echo 
$date->format('Y-m-d') . "\n";

$date->add($interval);
echo 
$date->format('Y-m-d') . "\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

2001-01-31
2001-03-03

Notlar

DateTime::modify() is an alternative when using PHP 5.2.

Ayrıca Bakınız